Het Gemeentearchief Venlo streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening in overeenstemming met de digitale toegankelijkheidseisen.

Nalevingsstatus

De Gemeente Venlo verklaart dat de beschikbare informatie nog niet volledig de inhoud omvat die volgens het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid toegankelijk moet worden gemaakt.

Opstelling van deze verklaring

Deze conceptverklaring is opgesteld op 24-01-2020. De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 24-01-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op met de gemeente Venlo.

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Binnen 2 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
  • Binnen 3 weken informeren we u over de voortgang en de uitkomst.