Het bevolkingsregister is ingesteld op 1 januari 1850 als uitvloeisel van de derde algemene volkstelling. Tot en met 1861 werd het register bijgehouden door de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Na 1861 is het voortgezet door de ambtenaren van de Gemeentelijke Bevolkingsadministratie. Het bevolkingsregister is met name voor genealogisch onderzoek een interessante bron. Daar staan de namen en voornamen van het gezin, het geslacht, de geboorteplaats en -datum, de burgerlijke staat, de beroepen en de relatie van de personen tot het gezinshoofd vermeld.

Wij hebben onze bevolkingsregisters ten dele geïndexeerd. Het betreft de bevolkingsregisters van de gemeenten Venlo, Tegelen, Belfeld en Maasbree afdeling Blerick over de periode 1850-1861. U kunt de registers raadplegen door een familienaam, voornaam, geboorteplaats, geboortedatum in te vullen en deze af te baken met de periodeaanduiding 1850-1861. Bij de resultaten kunt u details bekijken door op één van de dikgedrukte resultaten in de eerste kolom te klikken.

Gezinskaarten maken deel uit van de bevolkingsadministratie maar worden niet online of offline ter beschikking gesteld. De kaarten zijn gebruikt in de periode 1921-1940, tot de introductie van de persoonskaart. De kaarten bevatten onder andere gegevens over godsdienstige gezindte. Dit zijn bijzondere persoonsgegevens, waarvoor extra strenge regels gelden ingevolge de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Autoriteit Persoonsgegevens concludeert dat gezinskaarten niet beschikbaar mogen worden gesteld wanneer deze kaarten bijzondere persoonsgegevens bevatten van nog levende personen. Het is praktisch niet of nauwelijks mogelijk om uit te zoeken welke gezinskaarten gegevens bevatten van nog levende personen. Artikel 2 lid 2 sub d van de Archiefwet is hier zodoende van toepassing.