In de studiezaal van het gemeentearchief kunt u kosteloos documenten, boeken en andere bronnen raadplegen, waaronder de akten van de Burgerlijke Stand, de bevolkingsregisters en de doop-, trouw-, en begraafregisters van de meeste parochies in de regio. Daarnaast beschikt het gemeentearchief over een verzameling Genealogieën die zijn opgenomen in onze archiefbibliotheek. Archiefstukken mogen de studiezaal niet verlaten. Een klein deel van de verzameling is gesloten. Dit zijn archiefstukken die erg kwetsbaar zijn of privacygevoelige informatie bevatten.

Wij registreren bezoekers van onze studiezaal digitaal. Bij uw eerste bezoek vragen we u een bezoekersformulier in te vullen. Daarbij wordt tevens gevraagd naar een geldig legitimatiebewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs). Nadat u bent geregistreerd ontvangt u een persoonlijke bezoekerspas. Op vertoon van deze pas krijgt u toegang tot onze studiezaal en heeft u inzage in stukken. De gegevens worden voor statistische doeleinden gebruikt. Wanneer u al in het bezit bent van een bezoekerspas, hoeft u zich alleen te melden op de studiezaal en uw bezoekerspas te tonen.

Wij willen graag dat een bezoek aan onze studiezaal zo prettig mogelijk is. Lees daarom voordat u ons bezoekt het bezoekersreglement.

Openingstijden

Een studiezaalbezoek is mogelijk op dinsdag tot en met donderdag van 09.00 t/m 16.00 uur en kan uitsluitend plaatsvinden als u uiterlijk 12.00 uur op de dag voorafgaand aan uw gewenste bezoek het hiervoor bestemde reserveringsformulier heeft ingediend.

Archiefstukken opvragen

U kunt uw bezoek aan onze studiezaal al voorbereiden. Met het aanvraagformulier geeft u aan welke inventarisnummers u zou willen raadplegen. Wij zorgen er dan voor dat de stukken voor u klaar liggen voor uw bezoek. 

Inzage in een beperkt openbaar archief

Het gemeentearchief bewaart ook archieven en collecties waarop openbaarheidsbeperkingen van toepassing zijn. Wenst u inzage in dergelijke archieven dan heeft u daarvoor toestemming nodig van de gemeentearchivaris. Toestemming tot inzage aanvragen.

Ook particuliere archieven kennen openbaarheidsbeperkingen. In dit geval moet u voor inzage en/of kopie schriftelijk toestemming vragen aan de particuliere organisatie en deze bij uw archiefbezoek voorleggen. Kijk in het archievenoverzicht of het archiefstuk openbaar is of niet.