Bij het Gemeentearchief Venlo wordt ruim 5000 meter archief beheerd. Deze zijn ondergebracht in meer dan 500 collecties. Zoek op basis van een trefwoord door deze collecties.


Uitleg over de archieven

Bevolkingsregisters

Het bevolkingsregister is ingesteld op 1 januari 1850 als uitvloeisel van de derde algemene volkstelling. Het bevolkingsregister is met name voor genealogisch onderzoek een interessante bron. Daar staan de namen en voornamen van het gezin, het geslacht, de geboorteplaats en -datum, de burgerlijke staat, de beroepen en de relatie van de personen tot het gezinshoofd vermeld.

Gezinskaarten maken deel uit van de bevolkingsadministratie maar worden niet online of offline ter beschikking gesteld. De kaarten zijn gebruikt in de periode 1921-1940, tot de introductie van de persoonskaart. De kaarten bevatten onder andere gegevens over godsdienstige gezindte. Dit zijn bijzondere persoonsgegevens, waarvoor extra strenge regels gelden ingevolge de Wbp en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Burgerlijke stand

Het register Burgerlijke stand bevat de akten van Geboorte, Huwelijk en Overlijden en zijn een interessante bron voor genealogisch onderzoek. 

Bij de overbrenging van akten naar het depot van het Gemeentearchief zijn overbrengingstermijnen in acht genomen. Voor de geboorteakten geldt een overbrengingstermijn van 100 jaar, voor huwelijksakten 75 jaar en voor overlijdensakten 50 jaar. De akten zijn nog niet digitaal beschikbaar. Wij hebben ze wel geïndexeerd en daarmee voor u doorzoekbaar gemaakt. Het betreft de akten van de Burgerlijke Stand van de gemeenten Venlo, Tegelen, Belfeld en Arcen en Velden.

 

  Geboorten   Huwelijken   Overlijdens  
Deelgemeente: van t/m van t/m van t/m
Arcen en Velden 1798 1902 1798 1922 1798 1942
Belfeld 1796 1902 1800 1922 1797 1950
Tegelen 1798 1902 1802 1922 1799 1942
Venlo 1796 1902 1796 1922 1796 1942

 

Archiefbibliotheek

Het Gemeentearchief beschikt over een omvangrijke archiefbibliotheek. Deze bevat ongeveer 16.000 banden: 12.000 titels en 100 lopende tijdschriften. De collectie bevat de hoofdgebieden: geschiedenis van de stad Venlo en haar stadsdelen, geschiedenis van de regio,  genealogie, archeologie, archiefwezen, kunst en stedenbouw. Tot de bijzondere deelcollectie worden de in Venlo gedrukte werken van vóór 1900 gerekend. Het wervingsbeleid van het Gemeentearchief beperkt zich niet alleen tot de traditionele boekencollectie. Steeds vaker worden ook digitale publicaties aangeschaft wanneer deze in één van de vakgebieden passen. Wij wijzen u met name op onze collectie van in Venlo verschenen kranten die beschikbaar is op mircrofiche. De oudste krant dateert uit 1863. U kunt onze bibliotheekcollecties raadplegen in de studiezaal van het Gemeentearchief.