Bent u niet tevreden over hoe het archief u heeft behandeld? Bijvoorbeeld omdat u geen antwoord hebt gekregen op een brief of e-mail? Of omdat een medewerker onbeleefd is geweest? Dan kunt u een klacht indienen.