Het Gemeentearchief Venlo

Alles over vroeger, voor iedereen van nu. Het Gemeentearchief Venlo verzamelt en beheert de geschiedenis van de stad en zijn inwoners. Het gemeentearchief stelt deze rijke historie ter beschikking - in woord en beeld, tastbaar en online. De door ons bewaarde bronnen dragen bij aan een algemeen historisch besef en zijn daardoor een vraagbaak voor onderzoek en reflectie. Ook vormen ze de basis van allerlei (historische) verhalen die we voor en met de inwoners van Venlo willen vertellen.

 

Bezoek onze studiezaal

In de studiezaal van het gemeentearchief kunt u kosteloos genealogische bronnen raadplegen, waaronder de akten van de Burgerlijke Stand, de bevolkingsregisters en de doop-, trouw-, en begraafregisters van de meeste parochies in de regio. Daarnaast beschikt het gemeentearchief over een verzameling Genealogieën die zijn opgenomen in onze archiefbibliotheek. 

Wij registreren bezoekers van onze studiezaal digitaal. Bij uw eerste bezoek vragen we u een bezoekersformulier in te vullen. Daarbij wordt tevens gevraagd naar een geldig legitimatiebewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs). Nadat u bent geregistreerd ontvangt u een persoonlijke bezoekerspas. Op vertoon van deze pas krijgt u toegang tot onze studiezaal en heeft u inzage in stukken. De gegevens worden voor statistische doeleinden gebruikt. Wanneer u al in het bezit bent van een bezoekerspas, hoeft u zich alleen te melden op de studiezaal en uw bezoekerspas te tonen.

De studiezaal van het gemeentearchief is op dinsdag en woensdag geopend van 09.00 uur tot 16.30 uur. Het is echter mogelijk dat u op afspraak langskomt buiten deze openingstijden. Om een afspraak te maken kunt u een mail sturen naar archief@venlo.nl.

Wij willen graag dat een bezoek aan onze studiezaal zo prettig mogelijk is. Lees daarom voordat u ons bezoekt het bezoekersreglement.

 

Archiefstukken opvragen

U kunt uw bezoek aan onze studiezaal al voorbereiden. Met het aanvraagformulier geeft u aan welke inventarissen u zou willen raadplegen. Wij zorgen er dan voor dat de stukken voor u klaar liggen op het aangegeven tijdstip. Tijdens uw bezoek aan onze studiezaal is het ook mogelijk om stukken aan te vragen. Dit kan tot 16.00 uur. Deze archiefstukken mogen de studiezaal niet verlaten. Een klein deel van de verzameling is gesloten. Dit zijn archiefstukken die erg kwetsbaar zijn of privacygevoelige informatie bevatten.

 

Inzage in een beperkt openbaar archief

Het gemeentearchief bewaart ook archieven en collecties waarop openbaarheidsbeperkingen van toepassing zijn. Wenst u inzage in dergelijke archieven dan heeft u daarvoor toestemming nodig van de gemeentearchivaris. Toestemming tot inzage aanvragen.

Ook particuliere archieven kennen openbaarheidsbeperkingen. In dit geval moet u voor inzage en/of kopie schriftelijk toestemming vragen aan de particuliere organisatie en deze bij uw archiefbezoek voor te leggen. Kijk in het archievenoverzicht of het archiefstuk openbaar is of niet.

 

Kosten archief

Het aanvragen en inzien van archieven is gratis. Voor sommige diensten berekenen wij legeskosten.