Het Gemeentearchief Venlo

Alles over vroeger, voor iedereen van nu. Het Gemeentearchief Venlo verzamelt en beheert documenten die de geschiedenis van de gemeente en zijn inwoners laat zien. Het gemeentearchief stelt deze rijke historie ter beschikking, in woord en beeld, tastbaar en online. De door ons bewaarde bronnen dragen bij aan een algemeen historisch besef en zijn daardoor een onmisbare bron voor onderzoek en reflectie. Ook vormen ze de basis van allerlei (historische) verhalen die we voor en met de inwoners van de gemeente Venlo willen vertellen.

Wilt u op de hoogte blijven van nieuws van het Gemeentearchief Venlo? Meldt u dan aan bij onze Facebook, Youtube en Twitterpagina

In 2015 heeft het gemeentearchief een promotiefilmpje laten maken door studenten van Sint Lucas in Boxtel. Bekijk het filmpje hier.

Bezoek onze studiezaal

In de studiezaal van het gemeentearchief kunt u kosteloos documenten, boeken en andere bronnen raadplegen, waaronder de akten van de Burgerlijke Stand, de bevolkingsregisters en de doop-, trouw-, en begraafregisters van de meeste parochies in de regio. Daarnaast beschikt het gemeentearchief over een verzameling Genealogieën die zijn opgenomen in onze archiefbibliotheek. Archiefstukken mogen de studiezaal niet verlaten. Een klein deel van de verzameling is gesloten. Dit zijn archiefstukken die erg kwetsbaar zijn of privacygevoelige informatie bevatten.

Wij registreren bezoekers van onze studiezaal digitaal. Bij uw eerste bezoek vragen we u een bezoekersformulier in te vullen. Daarbij wordt tevens gevraagd naar een geldig legitimatiebewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs). Nadat u bent geregistreerd ontvangt u een persoonlijke bezoekerspas. Op vertoon van deze pas krijgt u toegang tot onze studiezaal en heeft u inzage in stukken. De gegevens worden voor statistische doeleinden gebruikt. Wanneer u al in het bezit bent van een bezoekerspas, hoeft u zich alleen te melden op de studiezaal en uw bezoekerspas te tonen.

De studiezaal van het gemeentearchief is op dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend geopend tussen 09.00 uur en 13.00 uur. Voor een bezoek dient u het aanvraagformulier in te vullen en uiterlijk de maandag voor uw bezoek om 12u in te dienen. Het is momenteel niet mogelijk dat u op afspraak langskomt buiten deze openingstijden.

Wij willen graag dat een bezoek aan onze studiezaal zo prettig mogelijk is. Lees daarom voordat u ons bezoekt het bezoekersreglement.

Coronaprotocol

Bij het archief is een Coronaprotocol ingesteld. Dit kunt u hier lezen.

Archiefstukken opvragen

U kunt uw bezoek aan onze studiezaal al voorbereiden. Met het aanvraagformulier geeft u aan welke inventarisnummers u zou willen raadplegen. Wij zorgen er dan voor dat de stukken voor u klaar liggen voor uw bezoek. Tijdens uw bezoek aan onze studiezaal is het ook mogelijk om stukken aan te vragen. Dit kan tot 16.00 uur.

Inzage in een beperkt openbaar archief

Het gemeentearchief bewaart ook archieven en collecties waarop openbaarheidsbeperkingen van toepassing zijn. Wenst u inzage in dergelijke archieven dan heeft u daarvoor toestemming nodig van de gemeentearchivaris. Toestemming tot inzage kunt u hier aanvragen.

Ook particuliere archieven kennen openbaarheidsbeperkingen. In dit geval moet u voor inzage en/of kopie schriftelijk toestemming vragen aan de particuliere organisatie en deze bij uw archiefbezoek voorleggen. Kijk in het archievenoverzicht of het archiefstuk openbaar is of niet.

Legeskosten

Het aanvragen en inzien van archieven is gratis. Voor sommige diensten berekenen wij echter verplichte legeskosten.

Klacht over behandeling archief

Bent u niet tevreden over hoe het archief u heeft behandeld? Bijvoorbeeld omdat u geen antwoord hebt gekregen op een brief of e-mail? Of omdat een medewerker onbeleefd is geweest? Dan kunt u een klacht indienen.