De gemeente Venlo heeft haar collectie bouwdossiers, tekeningen en omgevingsvergunningen gedigitaliseerd. Deze zijn sinds 2019 niet meer fysiek raadpleegbaar bij het Gemeentearchief Venlo.

U kunt online een formulier invullen voor het inzien van een bouwdossier, tekening of een omgevingsvergunning via de website van de gemeente Venlo.

Informatie over panden en percelen aanvragen