Bij het Gemeentearchief Venlo bieden wij verschillende diensten aan. Voor sommige diensten berekenen wij kosten.
    Hieronder een overzicht van deze legeskosten voor 2024.

 

Raadplegen, onderzoek en publicaties

Het in behandeling nemen van een vraag tot onderzoek en het verstrekken van informatie, ongeacht het resultaat van het onderzoek, voor ieder daaraan besteed kwartier

 

€ 29,00        

Rondleidingen

Het verzorgen van een rondleiding in het archief per groep van maximaal 16 personen:

a: tijdens kantooruren

b: buiten kantooruren

 

 

€ 115,00

€ 187,00

Reproducties en kopieën

Een kopie van archiefbescheiden, documenten, boeken, artikelen, foto's of andere informatiedragers:

A4 formaat (per kopie)

A3 formaat (per kopie)

A3/A4 formaat (speciaal papier / per kopie)

A0, A1 of A2 formaat in opdracht (per kopie)

Digitale scan op formaat 1.200 dpi (per scan / toegezonden per mail)

 

 

 

€ 0,20

€ 0,30

€ 2,50

€ 12,40

€ 2,25

Reproductierechten

Reproductierechten voor niet-wetenschappelijke publicaties (per afbeelding).

Op aanvraag 

Afschriften en Uittreksels

Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van, of uittreksel uit een uit het gemeentearchief berustend stuk.

 

Op aanvraag

Audio- en Videobestanden

Het in behandeling nemen van een aanvraag voor audio- en videokopieën en voor fotografische reproducties.

 

Op aanvraag

  

Heeft u vragen over het bestellen van beeldmateriaal? Of wilt u een aanvraag doen? Neem dan contact met ons op.