Deel dit artikel:

Geplaatst op vrijdag 9 september 2022

Het college van burgemeester en wethouders heeft een nieuw bezoekersreglement vastgesteld.

Voor het gemeentearchief is op 6 september 2022 door het college van burgemeester en wethouders een nieuwe bezoekersreglement vastgesteld. Aanleiding hiervoor was een noodzakelijke opfrissing van het vorige reglement uit 2006, onder andere vanwege de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Een belangrijke wijziging voor studiezaalbezoekers is dat zij niet langer boeken en tijdschriften kunnen lenen, maar uitsluitend inzien. Deze wijziging heeft plaatsgevonden met het oog op collectiebeheer en het verminderen van het aantal risico’s ten aanzien van beschadigingen of verlies van boektitels.

Het bezoekersreglement is in te zien op de studiezaal of via deze link