Deel dit artikel:

Geplaatst op maandag 16 januari 2023

Digitalisering van het oud archief en notariële akten van start

Binnen het archief loopt een project om de archieven van het stadsbestuur Venlo uit de periode 1272 – 1814 (archiefnummer 1) te restaureren. Een groot deel daarvan is inmiddels hersteld en daarom zijn we ook gestart om dat te digitaliseren. De eerste digitale reproducties zullen te zijner tijd te raadplegen zijn via onze website.

Tegelijkertijd zijn we ook gestart met het digitaliseren van de notariële akten  (archiefnummers 140 en 145).  Met name voor genealogen is dit een interessant archief. Het gaat om alle akten van notarissen met de standplaatsen Venlo en Blerick. De akten van enkele van hen zijn in het verleden al geïndexeerd. Met behulp van deze indexen zullen we de desbetreffende akten ook doorzoekbaar maken.

We houden u via deze website en Facebook op de hoogte over de ontwikkelingen van deze projecten.