Deel dit artikel:

Geplaatst op maandag 2 november 2020

Onlangs is begonnen met de conservering/restauratie van archief nr. 1 (Stadsbestuur Venlo 1272-1814). Dit archief verkeert in een slechte toestand. Om meer schade of zelfs verlies van informatie te voorkomen is ingrijpen noodzakelijk. Tegelijkertijd worden de stukken gedigitaliseerd, waardoor het archief stapsgewijs digitaal toegankelijk wordt.

Dit project gaat meerdere jaren duren. Tijdens de conservering en digitalisering kunnen de stukken niet worden geraadpleegd. Het is onvermijdelijk dat deze werkzaamheden tot enige overlast leiden. Uiteindelijk zal de materiële conditie van dit belangrijke archief sterk worden verbeterd en zal ook de toegankelijkheid aanzienlijk worden vergemakkelijkt. Wij zullen U via onze website en langs andere kanalen zo goed mogelijk op de hoogte houden van de vorderingen en van de actuele situatie. 

Met ingang van 15 oktober 2020 zijn de inventarisnummers van ar.nr. 1 – (Stadsbestuur Venlo 1272-1814) aan het gebruik onttrokken:

Wanneer u vragen heeft, kunt u deze sturen naar archief@venlo.nl.