Deel dit artikel:

Geplaatst op donderdag 5 maart 2020

Vanwege de digitale beschikbaarstelling van 2 collecties heeft de gemeentearchivaris besloten deze collecties te sluiten voor fysieke raadpleging op de studiezaal.

De collectie kranten 1840-1940 is digitaal raadpleegbaar via Delpher. Als gevolg van een subsidie van bureau Metamorfoze (onderdeel van de Koninklijke Bibliotheek) heeft het Gemeentearchief Venlo de mogelijkheid gekregen om deze collectie te laten conserveren en digitaliseren. Om de fysieke staat niet verder aan te tasten is de collectie gesloten voor inzage op de studiezaal sinds 3 maart 2020. Een verzoek voor fysieke inzage kan gedaan worden via het daarvoor bestemde formulier op deze website. Lees hier het officiële besluit.

Naast de collectie kranten 1840-1940 is ook de collectie Stadsrekeningen 1349-1795 vanaf 3 maart 2020 gesloten. De collectie kan geraadpleegd worden via het portaal archieven. Ook voor deze collectie heeft het gemeentearchief  (via bureau Metamorfoze) subsidie ontvangen waardoor deze collectie geconserveerd en gedigitaliseerd kon worden. Een verzoek voor fysieke inzage kan gedaan worden via het daarvoor bestemde formulier op deze website. Lees hier het officiële besluit