Deel dit artikel:

Geplaatst op vrijdag 10 juni 2022

Twee archieftoegangen van de voormalige Gemeentepolitie Venlo zijn tijdelijk niet raadpleegbaar.

Twee archieftoegangen van de Gemeentepolitie Venlo zijn tijdelijk niet raadpleegbaar. Beide toegangen worden momenteel bewerkt en opnieuw geïnventariseerd. Het gaat om:

31 Gemeentepolitie Venlo, 1843-1946

215 Gemeentepolitie Venlo Dagrapporten 1853-1960