Bibliotheek

beacon
44 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Serie tijdschriften
TSW133 Luttenberg's chronologische verzameling der wetten en besluiten, betrekkelijk het openbaar bestuur in de Nederlanden
sedert de herstelde orde van zaken in 1813 ...
Titel:
Luttenberg's chronologische verzameling der wetten en besluiten, betrekkelijk het openbaar bestuur in de Nederlanden
sedert de herstelde orde van zaken in 1813 ...
Jaar:
1841-1951
Plaatscode:
TSW133
Plaats:
Zwolle
Editie:
1813/14 - 1950
Uitgever:
Tjeenk Willink
Annotatie:
1831-1880, 2e dr. / door L.N. Schuurman ... [et al.]. 1871-1900, 3e dr. / door P.M.F. Bauduin. 1901-1908 / door P.H.
Jordens. 1909-1932 / door J.G. Stenfert Kroese. 1933-1950 / door Gerrit van Leyden. - Register 1813-1924 - 1881-1925. - Met suppl.: Verordeningenblad voor het bezette Nederlandsche gebied. - Met suppl.: Staatsbladen van het Koninkrijk der Nederlanden verschenen te Londen in de jaren 1940-1944. - 1945. - Aanvankelijk o.d.t.: Chronologische verzameling der wetten en besluiten betrekkelijk het openbaar bestuur in de Nederlanden sedert de herstelde orde van zaken in 1813 ... - Vanaf 1881 o.d.t.: Luttenberg's chronologische verzameling der wetten, besluiten en arresten betrekkelijk het openbaar bestuur in de Nederlanden sedert de herstelde orde van zaken in 1813 ... - Niet verder verschenen. - AANWEZIG: 1813/14 - 1950 (+ registers 1813-1900, 1813-1824) manco 1891-1900
 
 
 
 
 
Serie tijdschriften
TSW127 Verordnungsblatt für die besetzten niederländischen Gebiete, Jahr ... = Verordeningenblad voor het bezette Nederlandsche gebied, jaar ...
Titel:
Verordnungsblatt für die besetzten niederländischen Gebiete, Jahr ... = Verordeningenblad voor het bezette Nederlandsche gebied, jaar ...
Jaar:
1940-1945
Plaatscode:
TSW127
Plaats:
's-Gravenhage
Editie:
vol. 1 (1940) - vol. 6, afl. 2.? (1945)
Uitgever:
Rijksuitgeverij
Annotatie:
Suppl. op: Luttenberg's chronologische verzameling der wetten en beluiten betrekkelijk het openbaar bestuur in de Nederlanden sedert de herstelde orde van zaken in 1813 ... - Verschijnt 1x per jaar. - Niet verder verschenen. - Ned. uitg. o.d.t.: Verordeningenblad voor het bezette Nederlandsche gebied. - AANWEZIG: 1940 - nr. 15 (7 dec 1944)
 
 
 
 
 
Serie tijdschriften
TSW551 Bulletin officiel des lois et arrêtés royaux de la Belgique = Staetsblad der wetten en koninglijke besluiten van België
Titel:
Bulletin officiel des lois et arrêtés royaux de la Belgique = Staetsblad der wetten en koninglijke besluiten van België
Jaar:
1831-1845
Plaatscode:
TSW551
Plaats:
Bruxelles
Editie:
Vol. 4, no. 93 (sept. 1831) - vol. 31 (febr. 1845)
Uitgever:
Weissenbruch
Annotatie:
Tevens tweetalige uitg. verschenen: Frans/Ned. met paralleltitel: Staetsblad, later: Staetsblad der wetten en koninglijke besluiten van België. - Met suppl.: Prix-courant des effets publics, actions et intérêts = Prijscourant der publieke effecten, actien en intressen. - Voortz. van: Bulletin officiel des décrets du Congrès National de la Belgique et des arrêtés du pouvoir exécutif. - Voortgez. als: Recueil des lois et arrêtés royaux de la Belgique = Verzameling der wetten en koninglijke besluiten van België. - AANWEZIG: Vol. 4, no. 93 (sept. 1831) - vol. 31 (febr. 1845)
 
 
 
 
 
Serie tijdschriften
TSW551 Bulletin officiel des décrets du Congrès National de la Belgique et des arrêtés du pouvoir exécutif = Staetsblad = Amtlicher Bericht
Titel:
Bulletin officiel des décrets du Congrès National de la Belgique et des arrêtés du pouvoir exécutif = Staetsblad = Amtlicher Bericht
Jaar:
1830-1831
Plaatscode:
TSW551
Plaats:
Bruxelles
Editie:
Vol. 2, no. 41 (1830) - vol. 4, no. 92 (1831)
Uitgever:
Weissenbruch
Annotatie:
Tevens tweetalige uitg. verschenen: Frans/Ned. met paralleltitel: Staetsblad en: Frans/Duitse met paralleltitel: Amtlicher Bericht. - Vanaf 15 juni 1831 met suppl.: Prix-courant des effets publics, actions etintérêts = Prijscourant der publieke effecten, actien en intressen. - Voortz. van: Bulletin des arrêtes et actes du Gouvernement Provisoire de la Belgique. -
Voortgez. als: Bulletin officiel des lois et arrêtés royaux de la Belgique. - AANWEZIG: Vol. 2, no. 41 (1830) - vol. 4, no. 92 (1831)
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende