Bibliotheek

>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
83 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 15
 
 
Serie tijdschriften
TSW220 Verslag van Gedeputeerde Staten van het hertogdom Limburg, aan de Provinciale Staten, in derzelver gewone vergadering, van het jaar ...
Titel:
Verslag van Gedeputeerde Staten van het hertogdom Limburg, aan de Provinciale Staten, in derzelver gewone vergadering, van het jaar ...
Jaar:
18XX-1851
Plaatscode:
TSW220
Plaats:
Maastricht
Editie:
18XX - 1850
Uitgever:
Bury-Lefebre
Annotatie:
Titel varieert. - Voortz. van: Verslag van Gedeputeerde Staten der Provincie Limburg, gedaan in de vergadering van Provinciale Staten, in ... - Voortgez. als: Verslag van den toestand van het hertogdom Limburg over ..., door de Gedeputeerde Staten aan de Staten van dat gewest gedaan, in de zomervergadering van ... - AANWEZIG: 1842 - 1845; 1847 - 1850
 
 
 
 
 
Serie tijdschriften
TSW133 Luttenberg's chronologische verzameling der wetten en besluiten, betrekkelijk het openbaar bestuur in de Nederlanden
sedert de herstelde orde van zaken in 1813 ...
Titel:
Luttenberg's chronologische verzameling der wetten en besluiten, betrekkelijk het openbaar bestuur in de Nederlanden
sedert de herstelde orde van zaken in 1813 ...
Jaar:
1841-1951
Plaatscode:
TSW133
Plaats:
Zwolle
Editie:
1813/14 - 1950
Uitgever:
Tjeenk Willink
Annotatie:
1831-1880, 2e dr. / door L.N. Schuurman ... [et al.]. 1871-1900, 3e dr. / door P.M.F. Bauduin. 1901-1908 / door P.H.
Jordens. 1909-1932 / door J.G. Stenfert Kroese. 1933-1950 / door Gerrit van Leyden. - Register 1813-1924 - 1881-1925. - Met suppl.: Verordeningenblad voor het bezette Nederlandsche gebied. - Met suppl.: Staatsbladen van het Koninkrijk der Nederlanden verschenen te Londen in de jaren 1940-1944. - 1945. - Aanvankelijk o.d.t.: Chronologische verzameling der wetten en besluiten betrekkelijk het openbaar bestuur in de Nederlanden sedert de herstelde orde van zaken in 1813 ... - Vanaf 1881 o.d.t.: Luttenberg's chronologische verzameling der wetten, besluiten en arresten betrekkelijk het openbaar bestuur in de Nederlanden sedert de herstelde orde van zaken in 1813 ... - Niet verder verschenen. - AANWEZIG: 1813/14 - 1950 (+ registers 1813-1900, 1813-1824) manco 1891-1900
 
 
 
 
 
Serie tijdschriften
TSW123 De gemeentestem : Weekblad aan de belangen van de gemeenten in Nederland gewijd
Titel:
De gemeentestem : Weekblad aan de belangen van de gemeenten in Nederland gewijd
Jaar:
1851-....
Plaatscode:
TSW123
Plaats:
's-Gravenhage
Editie:
Jrg. 1, no. 1 (13 okt. 1851) - ...
Uitgever:
De Gemeente-stem
Annotatie:
Ondertitel varieert. - Later uitg. door: Alphen aan den Rijn : Samsom. - Verschijnt wekelijks, maar van 19 juni 1943 t/m 10 okt. 1944, en vanaf 14 jan. 1983 1x per 2 weken. - Van januari t/m juli 1945 niet verschenen. - Met: Alphabetisch register 1851/87 bew. door J. Suringar. - Groningen, 1899. Register 1888-.... aanwezig in TSW 125: 1 (1888-1911) - 13 (1956-1960) / bew. door M.J.H. Deventer. - Helmond, 1912-... - AANWEZIG: Jrg. 1, no. 1 (13 okt. 1851) - 4 (1854); 6 (1856) - 14 (1864); 24 (1874) - 129 (1979) + registers 1851-1887
 
 
 
 
 
Serie tijdschriften
TSW551 Bulletin officiel des lois et arrêtés royaux de la Belgique = Staetsblad der wetten en koninglijke besluiten van België
Titel:
Bulletin officiel des lois et arrêtés royaux de la Belgique = Staetsblad der wetten en koninglijke besluiten van België
Jaar:
1831-1845
Plaatscode:
TSW551
Plaats:
Bruxelles
Editie:
Vol. 4, no. 93 (sept. 1831) - vol. 31 (febr. 1845)
Uitgever:
Weissenbruch
Annotatie:
Tevens tweetalige uitg. verschenen: Frans/Ned. met paralleltitel: Staetsblad, later: Staetsblad der wetten en koninglijke besluiten van België. - Met suppl.: Prix-courant des effets publics, actions et intérêts = Prijscourant der publieke effecten, actien en intressen. - Voortz. van: Bulletin officiel des décrets du Congrès National de la Belgique et des arrêtés du pouvoir exécutif. - Voortgez. als: Recueil des lois et arrêtés royaux de la Belgique = Verzameling der wetten en koninglijke besluiten van België. - AANWEZIG: Vol. 4, no. 93 (sept. 1831) - vol. 31 (febr. 1845)
 
 
 
Pagina: 15