LEM Historische encyclopedie Venlo

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inventaris
Records 1 t/m 100
Records 101 t/m 200
Records 201 t/m 300
Records 301 t/m 400
Records 401 t/m 500
Records 501 t/m 600
Records 601 t/m 700
Sint thomascollege
LEM Historische encyclopedie Venlo
Sint thomascollege
Term:
Sint thomascollege
Beschrijving 1:
Scholengemeenschap voor vwo, havo en mavo. Het Sint Thomascollege is voortgekomen uit het zogenaamde Progymnasium dat in 1890 op initiatief van de kerkelijke autoriteiten in Venlo werd opgericht. De beweegreden was heel simpel, het onderwijs aan de al bestaande Rijks Hogere Burgerschool was neutraal, er moest daarnaast ook katholiek middelbaar onderwijs komen. Het Progymnasium kreeg onderdak in het oude Stadsgebouw aan de Markt, terzijde van het stadhuis. Leerlingen werden er in drie jaar voorbereid op verdere studie aan een van de bisschoppelijke colleges in de provincie of op Rolduc. In 1904 verhuisde het Progymnasium naar een nieuw gebouw aan de Hogeweg. Er werd echter nog steeds geen volledige gymnasiale scholing gegeven. Wel kwam er in 1913 een andere studierichting bij: de 3-jarige Handelsdagschool. Om beiden volledig te kunnen uitbouwen, had het schoolbestuur de hulp van anderen nodig. Daarvoor werd een beroep gedaan op de paters Augustijnen, die in Eindhoven een dergelijke klus ook al hadden geklaard. Zij stemden toe en zo begon op 13 september 1920 het eerste schooljaar van het St. Thomascollege. Het college bood jongens uit Venlo en omgeving de gelegenheid een volledige gymnasium-opleiding of de Middelbare Handelsschool te volgen. Vanaf 1930 konden er ook leerlingen van elders uit het land naar Venlo komen, want in dat jaar nam de school het internaatsgebouw in gebruik.
Beschrijving 2:
De Middelbare Handelsschool werd in 1924 uitgebouwd tot Hogere Handelsschool en deze werd vervolgens in 1938 omgezet in een hbs-A-opleiding. Acht jaar later was de hbs compleet, er kwam een B-richting bij. Na jaren van rust volgden in de jaren zestig grote veranderingen. Niet alleen bevolkten in 1967 voor het eerst meisjes de banken van het Sint Thomascollege, in 1968 werd de hele schoolstructuur als gevolg van de invoering van de Mammoetwet gewijzigd. Vanaf dat jaar konden leerlingen er gymnasium, atheneum en havo volgen. Het leerlingtal begon in de jaren zestig snel te stijgen. In 1966 waren er 700 leerlingen en in 1973 het recordaantal van 1878. De bijdrage van het internaat aan de schoolbevolking nam echter af, reden voor de sluiting daarvan in 1972. Ook de inbreng van de paters Augustijnen in de school nam af, ze leverden onder meer steeds minder leerkrachten. In 1977 droegen zij het college over aan een lekenbestuur en in 1984 nam de laatste pater-rector afscheid. In de jaren daarna speelden nieuwbouwplannen en plannen tot fusie met de Petrus Canisius mavo een belangrijke rol. De fusie kwam er, de nieuwbouw niet. Na eerst al bestuurlijk te zijn samengesmolten, fuseerde het Sint Thomascollege (toen bijna 1300 leerlingen) met ingang van het schooljaar 1991-1992 met de Petrus Canisius mavo (ruim 300 leerlingen). Daardoor ontstond een grote scholengemeenschap die zowel vwo als havo en mavo aanbood. Dat brede onderwijsaanbod was een van de redenen voor de fusie, een andere was dat daardoor een beter draagvlak voor de nog in te voeren basisvorming ontstond. Sinds de fusie krijgen de brugklassen les in het oude gebouw van de Petrus Canisius mavo aan de Craneveldstraat, alle andere klassen zijn in het Sint Thomascollege aan de Hogeweg gehuisvest.
Bron:
Venloclopedie
Records 801 t/m 900
Records 901 t/m 1000
Records 1001 t/m 1024

Kenmerken

Categorie:
  • Zonder categorie