LEM Historische encyclopedie Venlo

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inventaris
Records 1 t/m 100
Records 101 t/m 200
Records 201 t/m 300
Records 301 t/m 400
Records 401 t/m 500
Records 501 t/m 600
Petrus canisius mavo
LEM Historische encyclopedie Venlo
Petrus canisius mavo
Term:
Petrus canisius mavo
Beschrijving 1:
School voor uitgebreid lager onderwijs, later mavo, die in 1991 fuseerde met het St. Thomascollege. De school werd in 1917 door leken gesticht en gehuisvest in de Mattheusschool aan de verlengde Martinusstraat (de latere Martinusschool aan de Mgr. Boermansstraat). In 1919 werd ze overgenomen door de Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis van Onze Lieve Vrouw, ook wel de Broeders van Maastricht genaamd. Deze waren in 1894 op verzoek van deken Marres naar Venlo gekomen om daar het katholiek lager onderwijs voor jongens te verzorgen. Zij begonnen in datzelfde jaar het zogenaamde 'Klein College' aan de Moerdijkstraat en stichtten in 1903 nog een school aan de Helbeek. Al snel vatten de broeders het plan op om ook een ulo-school te starten. Ze konden het echter pas in 1919 uitvoeren na overname van de door leken begonnen ulo. De eerste twee jaar fungeerde de ulo als 'kopschool', in feite vormde ze het 7e, 8e en 9e leerjaar voor de leerlingen van de Mattheusschool. Nadat de school in 1920 zelfstandig was geworden en voortaan ulo-school Sint Petrus Canisius heette, kreeg ze een jaar later een eigen gebouw aan de Prinses Beatrixstraat (waarin later enige tijd de muziekschool was gevestigd). Het gebouw was niet erg groot, omdat de gemeente niet in de levensvatbaarheid van het ulo-onderwijs geloofde. Die bewees de school echter snel. Het leerlingental steeg en al in 1924 begonnen de broeders een tweede ulo, de Sint Jozef ulo. Deze ging in 1926 weer op in de Petrus Canisius.
Beschrijving 2:
Het leerlingental bleef echter stijgen (in 1922 waren er 81, in 1934 102), zodat de broeders in 1936 genoodzaakt waren een verdieping op de Mattheusschool te zetten, waarvan ook de ulo gebruik kon maken. In de oorlog had het scholencomplex van de broeders zwaar te lijden van de bombardementen. Na de oorlog vonden de ulo-leerlingen een noodonderkomen in de Martinusschool en kregen les in de zogenaamde Haffmanskeet aan de Deken van Oppensingel. Het leerlingental, dat in 1944 een record van 265 had bereikt, daalde na de oorlog snel doordat Tegelen en Blerick eveneens de beschikking over ulo-scholen kregen. In 1949 waren er nog maar 150 leerlingen. Het tij keerde in de jaren vijftig; in 1955 waren er al weer 264 leerlingen. Dat noopte de broeders en het schoolbestuur tot nieuwbouw. Die kwam er op de hoek van de Craneveldstraat en de Hogeschoorweg. Daar verrees een gebouw met 16 lokalen dat aan het begin van het schooljaar 59-60 officieel in gebruik werd genomen. Hierin kon de ulo lange tijd vooruit. In de jaren die volgden veranderde de school in mulo en mavo en namen de leken langzaam maar zeker het heft in handen. De laatste broeder verliet de school in 1982. Na eerst al bestuurlijk te zijn samengesmolten, fuseerde de Petrus Canisius mavo (toen ruim 300 leerlingen) met ingang van het schooljaar 1991-1992 met het St. Thomascollege (bijna 1300 leerlingen). Daardoor ontstond een grote scholengemeenschap die zowel vwo als havo en mavo aanbood. Dat brede onderwijsaanbod was een van de redenen voor de fusie, een andere was dat daardoor een beter draagvlak voor de nog in te voeren basisvorming ontstond. Sinds de fusie krijgen de brugklassen les in het oude gebouw van de Petrus Canisius Mavo, alle andere klassen zijn in het St. Thomascollege gehuisvest.
Bron:
Venloclopedie
Records 701 t/m 800
Records 801 t/m 900
Records 901 t/m 1000
Records 1001 t/m 1024

Kenmerken

Categorie:
  • Zonder categorie