LEM Historische encyclopedie Venlo

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inventaris
Records 1 t/m 100
Records 101 t/m 200
Records 201 t/m 300
Records 301 t/m 400
Records 401 t/m 500
Nieuwsblad van venlo
LEM Historische encyclopedie Venlo
Nieuwsblad van venlo
Term:
Nieuwsblad van venlo
Beschrijving 1:
Krant waarvan slechts 2 exemplaren, op 1 en 2 april 1908, in Venlo verschenen. Het blad werd uitgegeven door H. Lebesque, H. Derkx en F. Wollaert die tot en met maart 1908 in dienst waren geweest van de firma Wed. H.H. Uyttenbroeck. Toen deze haar activiteiten stopzette en haar Venloosch Nieuwsblad en de daarvoor benodigde drukpers verkocht aan een groep Venlose notabelen die een nieuwe krant (de Nieuwe Venlosche Courant) wilde uitbrengen, besloten de drie genoemde heren een eigen blad op de markt te brengen. Zij gebruikten daarvoor de door hen gekochte overige persen van Uyttenbroeck. Omdat zij een dag eerder met hun blad op de markt kwamen dan de initiatiefgroep, schrok deze zich kapot. De uitgevers van de Nieuwe Venlosche Courant namen echter onmiddellijk stappen tegen de onverwachte concurrent. De betaling aan Uyttenbroeck werd geblokkeerd met het argument dat de rechten van het Venloosch Nieuwsblad waren gekocht en dus op de resterende persen geen andere krant mocht worden gedrukt, zelfs niet nadat deze persen aan een derde waren verkocht. Tot een echte juridische toetsing daarvan kwam het niet, omdat Lebesque, Derkx en Wollaert uit eigener beweging al na twee nummers met het Nieuwsblad van Venlo stopten. Ze lieten het koopcontract met Uyttenbroeck voor de persen ontbinden en tekenden een verklaring waarin ze stelden nooit meer mee te zullen werken aan het uitgeven van een nieuws- of advertentieblad in Venlo.
Bron:
Venloclopedie
Records 601 t/m 700
Records 701 t/m 800
Records 801 t/m 900
Records 901 t/m 1000
Records 1001 t/m 1024

Kenmerken

Categorie:
  • Zonder categorie