Deel dit artikel:

Geplaatst op dinsdag 25 mei 2021

Naar aanleiding van de verscherpte maatregelen die het kabinet genomen heeft in verband met de uitbraak van het Coronavirus is het archief in de afgelopen periode gesloten geweest.

Wij zijn blij te melden dat het archief vanaf dinsdag 1 juni a.s. beperkt weer geopend is voor het publiek. Een studiezaalbezoek is alleen mogelijk in de ochtend van 09.00 t/m 12.30 uur. Een studiezaalbezoek kan uitsluitend plaatsvinden als vóór maandag 12.00 uur het hiervoor bestemde aanvraagformulier is ingevuld. De afspraak is pas definitief wanneer u een bevestiging ontvangt van het Gemeentearchief Venlo. Een bezoek aan de studiezaal mag alleen individueel worden gedaan. Tijdens het bezoek aan de studiezaal kunnen alleen de aangevraagde stukken worden ingezien. Er is geen mogelijkheid om gedurende het bezoek extra stukken aan te vragen. Vanwege de besmettelijkheid kunnen er geen microfiches worden ingezien gedurende een studiezaalbezoek.

U dient bij uw bezoek aan het gemeentearchief rekening te houden met de geldende Coronamaatregelen van de gemeente Venlo
Lees hiervoor ook het geldend Corona-protocol voor bezoekers van het Gemeentearchief Venlo.

Indien u vragen heeft over de procedure of andere zaken kunt u een mail sturen naar archief@venlo.nl.