Bibliotheek

beacon
17 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 
 
Boek
463A4 Registers der stucken, begrepen in alle delen des Groot Gelderschen placaet-boecks
Titel:
Registers der stucken, begrepen in alle delen des Groot Gelderschen placaet-boecks
Plaatscode:
463A4
Jaar:
1740
Plaats:
Arnhem
Uitgever:
Hendrik van Goor
 
 
 
 
 
Boek
463A2 Het derde deel van het Groot Gelders placaet-boeck, inhoudende de placaeten, ordonnantien en conventien, van de edele mogende heeren staeten des furstendoms Gelre en graefschaps Zutphen : Als mede de principaelste authorisatien derselven, met de daer op gevallene dispositien en andere resolutien, rakende saken van politie ende justitie van den jare 1699 tot den jare 1740 : Mitsgaders algemene registers over de drie delen : Alles door ordre van hooggemelte heeren staeten versamelt en uitgegeven
Titel:
Het derde deel van het Groot Gelders placaet-boeck, inhoudende de placaeten, ordonnantien en conventien, van de edele mogende heeren staeten des furstendoms Gelre en graefschaps Zutphen : Als mede de principaelste authorisatien derselven, met de daer op gevallene dispositien en andere resolutien, rakende saken van politie ende justitie van den jare 1699 tot den jare 1740 : Mitsgaders algemene registers over de drie delen : Alles door ordre van hooggemelte heeren staeten versamelt en uitgegeven
Auteur:
Cannegieter, Henrik
Plaatscode:
463A2
Jaar:
1740
Plaats:
Arnhem
Uitgever:
Hendrik van Goor
Annotatie:
Met reg. - Voor register zie: Registers der stucken, begrepen in alle delen des groot Gelderschen placaet-boecks, vindplaats: 463A4. - Deel 1 en 2: auteur W. van Loon
 
 
 
 
 
Boek
463A1 Het twede deel van 't Groot Gelders placaet-boeck, inhoudende de placaeten ende ordonnantien, by de edele mogende heeren staeten des furstendoms Gelre en graeffschaps Zutphen, sedert den jaere 1580 tot den jaere 1700 uytgegeven : Als mede de principaelste resolutien raekende saecken van politie en justitie, by de selve heeren staeten sedert den jaere 1580 tot den jaere 1700 successivelyck genomen, en voorts sodanige appendix van oude landt en dyck-brieven, overkomsten, verbonden, en generale landt-rechten, als by resolutie van welgemelde heeren staeten den 8 april 1702 genomen, is vast gestelt ende goet-gevonden : Alles door ordre van hooghgemelde heeren staeten by-een versamelt, en uytgegeven
Titel:
Het twede deel van 't Groot Gelders placaet-boeck, inhoudende de placaeten ende ordonnantien, by de edele mogende heeren staeten des furstendoms Gelre en graeffschaps Zutphen, sedert den jaere 1580 tot den jaere 1700 uytgegeven : Als mede de principaelste resolutien raekende saecken van politie en justitie, by de selve heeren staeten sedert den jaere 1580 tot den jaere 1700 successivelyck genomen, en voorts sodanige appendix van oude landt en dyck-brieven, overkomsten, verbonden, en generale landt-rechten, als by resolutie van welgemelde heeren staeten den 8 april 1702 genomen, is vast gestelt ende goet-gevonden : Alles door ordre van hooghgemelde heeren staeten by-een versamelt, en uytgegeven
Auteur:
Loon, W. van
Plaatscode:
463A1
Jaar:
1703
Plaats:
Nymegen
Uitgever:
Suerus van Goor
Annotatie:
Met een dubbelt reg. - Samen met deel 1 in één band. - Voor register zie: Registers der stucken, begrepen in alle delen des groot Gelderschen placaet-boecks, vindplaats: 463A4. - Deel 3: auteur H. Cannegieter
 
 
 
 
 
Boek
463A1 Groot Gelders placaet-boeck, inhoudende de placaeten ende ordonnantien, soo by wylen keyser Kaerle en coninck Philips als hertogen van Gelre en graven van Zutphen, als by de edele mogende heeren staeten des furstendoms Gelre en graefschaps Zutphen, sedert den jaere 1543 tot den jaere 1700 uytgegeven : Als mede de principaelste resolutien raekende saecken van politie en justitie by de selve heeren staeten sedert den jaere 1577 tot den jaere 1700 successivelyck genomen, en voorts sodanige praeliminaire puncten als by resolutien van welgemelte heeren staeten den 19. martii en 14. junii 1699 genomen, is vast gestelt ende goet gevonden : Alles door ordre van hooghgemelte heeren staeten by-een versamelt, in twee deelen verdeelt, en uytgegeven : Het eerste deel
Titel:
Groot Gelders placaet-boeck, inhoudende de placaeten ende ordonnantien, soo by wylen keyser Kaerle en coninck Philips als hertogen van Gelre en graven van Zutphen, als by de edele mogende heeren staeten des furstendoms Gelre en graefschaps Zutphen, sedert den jaere 1543 tot den jaere 1700 uytgegeven : Als mede de principaelste resolutien raekende saecken van politie en justitie by de selve heeren staeten sedert den jaere 1577 tot den jaere 1700 successivelyck genomen, en voorts sodanige praeliminaire puncten als by resolutien van welgemelte heeren staeten den 19. martii en 14. junii 1699 genomen, is vast gestelt ende goet gevonden : Alles door ordre van hooghgemelte heeren staeten by-een versamelt, in twee deelen verdeelt, en uytgegeven : Het eerste deel
Auteur:
Loon, W. van
Plaatscode:
463A1
Jaar:
1701
Plaats:
Nymegen
Uitgever:
Suerus van Goor
Annotatie:
Met een dubbelt reg. - Samen met deel 2 in één band. - Voor register zie: Registers der stucken, begrepen in alle delen des groot Gelderschen placaet-boecks, vindplaats: 463A4. - Deel 3: auteur H. Cannegieter
 
 
 
Pagina: 1