Bibliotheek

beacon
 
 
Serie tijdschriften
TSW364 Pro memorie : Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden
Titel:
Pro memorie : Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden
Jaar:
1999-2012
Plaatscode:
TSW364
Plaats:
Hilversum
Editie:
Jrg. 1 (1999) - 2012
Uitgever:
Verloren
Annotatie:
Voortz. van: Verslagen en mededelingen / Stichting tot uitgaaf der bronnen van het Oud-Vaderlandse Recht. - Verschijnt 2x per jaar. - AANWEZIG: Jrg. 1 (1999) - 2012