Bibliotheek

beacon
 
 
Serie tijdschriften
TSW252 Rechtshistorisch nieuws
Titel:
Rechtshistorisch nieuws
Jaar:
1978-1999
Plaatscode:
TSW252
Plaats:
Amsterdam
Editie:
Nr. 1 (febr. 1978) - nr. 66 (okt. 1999)
Uitgever:
Stichting tot uitgaaf der bronnen van het oud-vaderlandse recht
Annotatie:
In 1977 verscheen een 0.0-nummer o.d.t.: Rechtshistorische mededelingen. - Later uitg.: Amsterdam : NCRD; vanaf 1997 uitg.: Den Haag : Koninklijke Bibliotheek, Bureau NCRD. - Verscheen 3× per jaar. - Niet verder verschenen. - Vanaf Nr. 12 (okt. 1981) ook o.d.t.: RN. - AANWEZIG: Nr. 1 (febr. 1978) - nr. 66 (okt. 1999) (manco: nr. 2-6)