Bibliotheek

beacon
44 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 9
 
 
Boek
432E13 (E4) Eersten bouck der ordonnancien, statuten, edictenen, placcaerten soo van weghen der keyserlyke en koninghlyke majesteyten, als heurlieder doorlucghtighste voorsaeten; graven ende graefneden van Vlaendren
Titel:
Eersten bouck der ordonnancien, statuten, edictenen, placcaerten soo van weghen der keyserlyke en koninghlyke majesteyten, als heurlieder doorlucghtighste voorsaeten; graven ende graefneden van Vlaendren
Plaatscode:
432E13
Jaar:
1639
Plaats:
Ghendt
Editie:
Tweeden druck
Uitgever:
Anna vanden Steene
Annotatie:
Magistraatsbibliotheeksign.: maH29a. - Ex libris: Civitatis Venlonensis
 
 
 
 
 
Boek
432D8 (E4) Alle de wercken van Mr. Pieter Bort, advocaet voor de respective hoven van justitie in Hollandt, begrepen in ses tractaten, waer in in 't breede verhandelt werden I. Het Hollandts leen-recht, II. Proceduyren in criminele saecken te houden, III. De domeynen van Hollandt, IV. De hooge en ambachts-heerlijckheden, V. Complaincte, ende VI. d' Arresten. Alles met authentijcque handtvesten, privilegien, resolutien, placcaten, keuren, ordonnantien, costuymen, notable proceduyren en sententien, en andere munimenten bevestight
Titel:
Alle de wercken van Mr. Pieter Bort, advocaet voor de respective hoven van justitie in Hollandt, begrepen in ses tractaten, waer in in 't breede verhandelt werden I. Het Hollandts leen-recht, II. Proceduyren in criminele saecken te houden, III. De domeynen van Hollandt, IV. De hooge en ambachts-heerlijckheden, V. Complaincte, ende VI. d' Arresten. Alles met authentijcque handtvesten, privilegien, resolutien, placcaten, keuren, ordonnantien, costuymen, notable proceduyren en sententien, en andere munimenten bevestight
Auteur:
Bort, Pieter
Plaatscode:
432D8 (E4)
Jaar:
1702
Plaats:
Leyden
Editie:
Tweeden druck
Uitgever:
Frederick Haaringh
Annotatie:
Met reg. - Magistraatsbibliotheeksign.: maH4. - Ex librissen: J.G. Sweijns, modo A. Kroonenbroeck 1743, R.I.? van Dunalan? 1750 doorgehaald
 
 
 
 
 
Boek
439B16 Wet tot voorziening tegen besmettelijke ziekten van 4 december 1872 (Staatsblad no. 134) met de daarover vooral in de tweede kamer der Staten-Generaal gewisselde stukken en gehouden beraadslagingen
Titel:
Wet tot voorziening tegen besmettelijke ziekten van 4 december 1872 (Staatsblad no. 134) met de daarover vooral in de tweede kamer der Staten-Generaal gewisselde stukken en gehouden beraadslagingen
Auteur:
Opwyrda, R.J.
Plaatscode:
439B16
Jaar:
1873
Plaats:
Vlaardingen
Uitgever:
Brückwilder & Co.
Annotatie:
Met reg.
 
 
 
 
 
Boek
439B13 Algemeene wet van de 26sten augustus 1822, (Staatsblad, no. 38) over de heffing der regten van in- uit- en doorvoer en van de accijnsen, alsmede van het tonnegeld der zeeschepen
Titel:
Algemeene wet van de 26sten augustus 1822, (Staatsblad, no. 38) over de heffing der regten van in- uit- en doorvoer en van de accijnsen, alsmede van het tonnegeld der zeeschepen
Auteur:
Potter, J.E. de
Plaatscode:
439B13
Jaar:
1839
Plaats:
Gorinchem
Editie:
2e dr.
Uitgever:
Jacobus Noorduyn
 
 
 
Pagina: 9