LEM Historische encyclopedie Venlo

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inventaris
Records 1 t/m 100
Records 101 t/m 200
Records 201 t/m 300
Records 301 t/m 400
Records 401 t/m 500
Records 501 t/m 600
Records 601 t/m 700
Records 701 t/m 800
Records 801 t/m 900
Woningbouwverenigingen
LEM Historische encyclopedie Venlo
Woningbouwverenigingen
Term:
Woningbouwverenigingen
Beschrijving 1:
De eerste Blerickse woningbouwvereniging was Excelsior. Ze werd na de bouw van de Frederik Hendrik Kazerne in de jaren 1911-1913 opgericht om onderofficieren in Blerick aan goede huisvesting te helpen. Ze bouwde onder meer woningen aan het nu verdwenen Excelsiorplein en aan de Nieuwborgstraat. Wanneer Excelsior ter ziele ging, is niet bekend. De tweede Blerickse bouwvereniging werd op 28 februari 1913 opgericht. Ze kreeg de naam Woningbouwvereniging Blerick. Blerick was in die tijd flink aan het groeien, onder meer door de komst van de wagenwerkplaats van de spoorwegen. De woningbouwvereniging had aanvankelijk als doel de minstbedeelden een kans te geven op menswaardig wonen. Kapelaan M. Kengen werd de eerste voorzitter. Met nog tien andere Blerickenaren vormde hij de aandeelhouders, die juridisch nodig waren om tot een koninklijke erkenning te komen. De eerste woningen die werden gebouwd lagen aan de Maasbreesestraat. In 1931 werd Kengen opgevolgd door notaris Verheggen. In de voor-oorlogse jaren kon men het kalm aan doen. De woningbouwvereniging had het beheer over 59 woningen en de hierbij behorende werkzaamheden konden door de secretaris-penningmeester in de avonduren worden verricht. Ondanks het geringe aantal woningen gingen de oorlogsjaren niet ongemerkt voorbij: acht woningen werden totaal verwoest en de overige liepen oorlogsschade op. Toen na 1945 de bouwactiviteiten in versneld tempo werden hervat, begon de bouwvereniging te groeien.
Beschrijving 2:
In 1947 kwamen de eerste complexen woningwetwoningen aan de Hazenkamp- en de Moeskampstraat in beheer bij de woningbouwvereniging. Geleidelijk breidde het aantal woningen zich uit. Eind 1954 had men 405 woningen in beheer. G. Bouts was toen de voorzitter. In 1963, bij het 50-jarig bestaan van de woningbouwvereniging was het aantal woningen gestegen tot 1449, waarvan 552 in Venlo en 847 in Blerick. Verder had ze het beheer over twaalf winkels en vier garages. Op 2 november 1971 ging de Woningbouwvereniging Blerick samenwerken met uit 1907 daterende Venlose Bouwvereniging in de Stichting Woningbouw Venlo-Blerick. Op 1 januari 1984 fuseerden beide woningbouwverenigingen en gingen ze verder als Woningbouwvereniging Venlo-Blerick. De derde Blerickse woningbouwvereniging, Blariacum genaamd, werd officieel opgericht op 19 februari 1921. Het initiatief lag bij de spoorwegen, die iets wilden doen aan de grote woningnood onder met name het personeel van de centrale werkplaats. F. van den Broek werd voorzitter. In 1922 kwamen de eerste 32 woningen gereed aan het Blariacumplein, in 1948 gevolgd door 38 woningen in het Tuindorp. Het aantal woningen steeg daarna snel. Zo werd Blariacum in 1966 eigenaar van 324 woningen (woonblok 3 en 4) in de Molenbossen en in 1974 van 498 woningen in vleugelflat de Knoepert.
Beschrijving 3:
Dit laatste complex bezorgde de woningbouwvereniging overigens al na enkele jaren problemen. Leegstand leidde er uiteindelijk toe dat de vleugelflat in 1993 werd verkocht. Na deze verkoop hield Blariacum ruim 1900 woningen in beide stadsdelen over. De band met de spoorwegen was inmiddels eind jaren zestig verbroken. Per 19 juli 1994 werd de vereniging omgezet in een stichting: Woningstichting Blariacum. Naast Venlo-Blerick en Blariacum bezit ook de Venlose woningbouwvereniging Onze Woning een groot aantal woningen in het stadsdeel Blerick. Zie ook: Knoepert, de; Molenbossen, de.
Bron:
Blerickclopedie
Records 1001 t/m 1024

Kenmerken

Categorie:
  • Zonder categorie