LEM Historische encyclopedie Venlo

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
In verband met onderhoud aan onze systemen kan het voorkomen dat scans, foto's en andere digitale bestanden niet beschikbaar zijn.
Excuses voor het ongemak.
 
 
Inventaris
Records 1 t/m 100
Records 101 t/m 200
Records 201 t/m 300
Records 301 t/m 400
Records 401 t/m 500
Records 501 t/m 600
Records 601 t/m 700
Records 701 t/m 800
Records 801 t/m 900
Watersportvereniging
LEM Historische encyclopedie Venlo
Watersportvereniging
Term:
Watersportvereniging
Beschrijving 1:
Omstreeks 1920 werd er in de Maas geroeid in wherries die hun ligplaats hadden bij boerderij De Staaij. In die tijd voeren er ook al enkele kano's. De Maas was nog niet gekanaliseerd en de kans om op een zandbank te lopen was groot. Toen na 1925 vouwboten in gebruik kwamen en de Maas werd gekanaliseerd (1927) nam het aantal watersporters snel toe. Op 31 mei 1931 besloten enkele sportvrienden tot de oprichting van een Noordlimburgse watersportvereniging. De initiatiefnemers waren apotheker J. van Rijn, baron J. de Weichs de Wenne (burgemeester van Geijsteren), H. Schaepman (waterconsul van de A.N.W.B.) en J. Lesniak (industrieel te Venlo). Een van de belangrijkste doelen van de vereniging - naast het organiseren van wedstrijden - was het realiseren van een goede aanleg- en ligplaats voor de boten. Al tijdens de oprichtingsvergadering werden dertig mensen lid. De vereniging kreeg de naam 'De Maas'. Bij constructiewerkplaats L.H. Gommans in Blerick werd de opdracht voor een drijvend bootshuis geplaatst. Op 26 juli 1931 vond de eerste, door 'De Maas' georganiseerde boottocht plaats. Al snel volgden meer activiteiten. In augustus was het bootshuis gereed dat werd afgemeerd bij de Sint-Urbanusweg. Aanvankelijk werd café Zaeijen clublokaal. In 1933 toog men naar een verbouwde stal en in 1934 werd een fraai eigen clubgebouw aan de Sint-Urbanusweg 9 in gebruik genomen. De vereniging beschikte inmiddels niet alleen over roeiboten en kano's, maar ook over zeilboten, later gevolgd door motor- en speedboten.
Beschrijving 2:
In de jaren veertig nam de belangstelling voor de kanosport sterk af ten faveure van het zeilen. Kanoërs werden voortaan verwezen naar de in 1943 opgerichte vereniging 'De Viking'. Tijdens de oorlogsjaren gingen de activiteiten van de watersportvereniging door. Het clubgebouw liep door de oorlogshandelingen veel schade op. Na de oorlog kwam de vereniging in een diep dal terecht. Het ledenaantal slonk van jaar tot jaar en de financiële positie was allesbehalve rooskleurig. Terwijl er in 1947 nog 247 leden waren, bedroeg het ledental eind 1951 88. In de hierop volgende jaren steeg het ledental echter langzaam maar zeker weer tot ruim 200 in 1963. In 1971, toen de vereniging veertig jarig bestond en het ledental nog steeds toenam, volgde een verhuizing naar de nieuwe jachthaven in Blerick, waar enkele jaren later ook een fraai clubhuis verrees.
Bron:
Blerickclopedie
Records 1001 t/m 1024

Kenmerken

Categorie:
  • Zonder categorie