LEM Historische encyclopedie Venlo

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inventaris
Records 1 t/m 100
Records 101 t/m 200
Records 201 t/m 300
Records 301 t/m 400
Records 401 t/m 500
Records 501 t/m 600
Records 601 t/m 700
Records 701 t/m 800
Records 801 t/m 900
WAA
LEM Historische encyclopedie Venlo
WAA
Term:
WAA
Beschrijving 1:
Werkvoorzieningschap Aanvullende Arbeid. Het werkvoorzieningschap werd op 20 februari 1954 opgericht onder de naam Werkplaats voor Aangepaste Arbeid. Gestimuleerd door het Rijk verrezen rond die tijd overal in het land dergelijke werkplaatsen. Mensen die als gevolg van hun lichamelijke of geestelijke gesteldheid niet meer in het normale arbeidsproces konden meedraaien werd daar een baan geboden. De 'sociale werkplaats', zoals het WAA al snel heette in de volksmond, begon in december 1954 in het voormalige Casino-sociëteitsgebouw aan de Kaldenkerkerweg in Venlo. Een jaar later had ze al 66 mensen in dienst. Deze verrichtten veel verschillende werkzaamheden, onder meer fietswielen spaken (voor Cyrus), staalkaarten maken, schuren en weer gebruiksklaar maken van gebruikte houten draadklossen (voor Pope), armaturen monteren (voor Philips) en kartonnen briefhouders vervaardigen (voor Egidius Janssen). Omdat de accommodatie volstrekt onvoldoende was, besloot het bestuur al snel tot nieuwbouw. Die vond plaats op het industrieterrein Groot Boller te Blerick. Het nieuwe gebouw van het WAA werd op 12 september 1959 officieel in gebruik genomen. Er werkten toen 123 mensen. Inmiddels had de werkplaats al vanaf 1957 een filiaal in Bergen, waar ook stalenboeken werden gemaakt en fietswielen gespaakt en waar montage-werk voor Océ werd verricht. In de volgende decennia werd het WAA-gebouw diverse malen uitgebreid, want de werkzaamheden en het aantal werknemers in wsw-verband (wet sociale werkvoorziening) namen gestaag toe. Zo werkten er in 1979 475 mensen (inclusief niet-wsw'ers) en in 1994 liefst 900. Het WAA was daarmee uitgegroeid tot een van de grootste werkgevers in de regio.
Beschrijving 2:
In de loop der jaren kwamen er tal van soorten werk bij op alle mogelijke gebieden. Er werden bijvoorbeeld veel werkzaamheden verricht voor de verpakkingsindustrie en een speciale plastic-afdeling ging ringbanden, zichtmappen en schrijfmappen vervaardigen (waaronder de bekende Thuisbankmap van de Postbank). Door de fusie in februari 1981 met de Dienst Sociale Werkvoorziening Oostelijk Noord-Limburg (ONL) kwamen er nog meer mogelijkheden bij, want deze beschikte onder meer over een eigen kwekerij (later Roobeek-groenvoorziening). Al met al bood het WAA zijn mensen een enorme verscheidenheid aan werk. Dat werd bewust gedaan, want zo kon elke wsw'er wel een baan vinden die bij hem paste. Door de jaren heen was het WAA een goedlopend bedrijf. In de tweede helft van de jaren tachtig had het echter te lijden van een fraudeschandaal en elkaar snel opvolgende directiewisselingen. In de eerste helft van de jaren negentig kwamen daar als gevolg van de economische malaise en overheidsbezuinigingen nog eens forse verliezen bij. Dat noopte het WAA tot een koerswijziging. Het werkvoorzieningschap besloot in de tweede helft van de jaren negentig meer aan dienstverlening en minder aan industriële activiteiten te gaan doen. In verband daarmee werden plannen opgezet voor onder meer een tuincentrum en een schoonmaakbedrijf.
Bron:
Blerickclopedie
Records 1001 t/m 1024

Kenmerken

Categorie:
  • Zonder categorie