LEM Historische encyclopedie Venlo

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inventaris
Records 1 t/m 100
Records 101 t/m 200
Records 201 t/m 300
Records 301 t/m 400
Records 401 t/m 500
Records 501 t/m 600
Records 601 t/m 700
Records 701 t/m 800
Valuas
LEM Historische encyclopedie Venlo
Valuas
Term:
Valuas
Beschrijving 1:
1. Legendarische stichter van de stad Venlo. Volgens de legende die onder meer door de Venlose historieschrijver L. Keuller aan het papier werd toevertrouwd, zou Venlo gesticht zijn door een hoofdman van de tussen de Rijn en de Maas wonende stam der Bructeren, genaamd Valuas. De Bructeren werden in 95 uit hun gebied verjaagd, waarna Valuas, zijn vrouw Guntrud (haar naam duikt eerst later op in de geschiedenis) en enkele overgeblevenen in het land der Menapiërs, tegenover Blariacum (Blerick) terecht kwamen. Hier bouwde Valuas een burcht bij een uitgestrekt veen op een hoogte bij de rivier die hij Venloe noemde (ven=veen, loe=heuvel). Deze burcht zou zich hebben bevonden op de plaats waar thans de Houtstraat en de Jodenstraat elkaar kruisen. Nadat Valuas op hoge leeftijd overleed werd hij opgevolgd door zijn vrouw Guntrud. Beide echtelieden werden na hun dood gecremeerd en hun as werd in twee enorme standbeelden op een berg geplaatst. Dag en nacht lieten de Venlonaren voor deze beelden een licht branden. De berg kreeg de naam 'de lichtenberg'. Keuller beriep zich bij dit stichtingsverhaal op een boek van W. Rolewinck (1e druk Keulen 1474), getiteld 'Fasiculus temporum' en 'Valuas Bructerus sive antiquus Venlodiadum ortus et origo a sacerdote Coloniensi Sophiae magistro'. Dit boek werd waarschijnlijk door H. Korsten te Venlo gedrukt in 1747 of 1754. Archeologische vondsten hebben echter bewezen dat lang voor het door Keuller genoemde 'stichtingsjaar' de Romeinen in Venlo een soort nederzetting hadden.
Beschrijving 2:
Valuas is in de gedachten van de Venlonaren echter verder blijven leven. Naar hem werd onder meer een straat, een hotel en een volleybalclub genoemd. Ook sjouwt het eeuwenoude Akkermansgilde bij officile gelegenheden nog altijd twee reuzenpoppen mee, voorstellende 'Fluas en Guntrud'. 2. Weekblad. Valuas was de naam van de tweede krant die in Venlo verscheen. Het eerste nummer van Valuas verscheen op 2 januari 1830. De krant, die werd uitgegeven en gedrukt door de Firma Wed. H. Bontamps, besteedde zowel aan internationaal als aan lokaal nieuws aandacht. De doelstelling van onbekend gebleven redactie was: 'Verspreiding van nuttige en wetenswaardige zaken, van allerlei aard'. Valuas maakte voor de nieuwsvoorziening gebruik van briefschrijvers uit diverse Europese steden, officiële stukken, andere kranten, geruchten en ingezonden stukken. Verder had het blad vaste rubrieken als 'Marktprijzen' en 'Burgerlijke stand'. Ook werden advertenties opgenomen. De wekelijks verschijnende krant, die 180 abonnees had, was geen lang leven beschoren. Op 25 oktober 1830 verscheen het veertigste en laatste nummer. Als reden voor het staken van de uitgave van Valuas werd opgegeven, dat "bij de thans van dag tot dag opvolgende wichtige gebeurtenissen en bij het alom verspreide aanmerkelijke getal dagbladen, de uitgave van een weekblad geen merkelijk belang verwekken kan". Met die gewichtige gebeurtenissen werd gedoeld op de opstand van de Belgen en het oprukken van de Belgische troepen naar Venlo. Zeventien dagen nadat het laatste nummer van Valuas verscheen, was Venlo in Belgische handen. Of angst voor de Belgen of juist vreugde over hun komst (de familie Bontamps was pro-Belgisch) een rol heeft gespeeld bij het stopzetten van Valuas is niet bekend. 3. Volleybalclub. Zie: Volley.
Bron:
Venloclopedie
Records 901 t/m 1000
Records 1001 t/m 1024

Kenmerken

Categorie:
  • Zonder categorie