LEM Historische encyclopedie Venlo

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inventaris
Records 1 t/m 100
Records 101 t/m 200
Records 201 t/m 300
Records 301 t/m 400
Records 401 t/m 500
Records 501 t/m 600
Records 601 t/m 700
Records 701 t/m 800
Stedelijk college den hulster
LEM Historische encyclopedie Venlo
Stedelijk college den hulster
Term:
Stedelijk college den hulster
Beschrijving 1:
Scholengemeenschap voor vwo, havo en mavo. Na de aanname van de door Thorbecke geïnspireerde wet op het middelbaar onderwijs in 1863 was de weg vrij voor het met rijkssteun stichten van plaatselijke middelbare scholen. In Venlo werd die gelegenheid aangegrepen om de sinds 1834 bestaande hogere stadsschool om te vormen tot een gemeentelijke driejarige hbs. De nieuwe school kreeg onderdak in een gebouw aan de Markt, terzijde van het stadhuis, waar later ook nog een tijdlang het Progymnasium zat. De kwaliteit van het onderwijs aan de stedelijke hbs was niet best. Dat was voor het Rijk, zeker na een conflict met de Venlose gemeenteraad over de aanstelling van een nieuwe directeur, in 1879 aanleiding te dreigen met intrekking van de subsidie. De gemeenteraad bood daarop de school, met gebouw en al, ter overname aan het Rijk aan. De minister van onderwijs ging op dat voorstel in en zo veranderde de stedelijke driejarige hbs in 1880 in een rijks-hbs. Ook daarna bleven moeilijkheden ontstaan over de kwaliteit van het onderwijs. Ernstiger waren echter de problemen met de huisvesting. Die was zo slecht dat een onderwijsinspecteur in de jaren tachtig van de negentiende eeuw stelde dat als er geen nieuw gebouw kwam het beter was de hbs op te heffen. Het Rijk en de gemeente Venlo zorgden echter samen voor een oplossing, zij stelden geld ter beschikking voor nieuwbouw. Het nieuwe gebouw, aan het Nolensplein op de hoek van de Goltziusstraat-Moerdijkstraat (nu Martinusstraat) werd 1 september 1889 in gebruik genomen.
Beschrijving 2:
Dat jaar deden de eerste vrouwelijke leerlingen hun intrede op de school. De rijks-hbs was daarmee erg vroeg, een vergelijkbare instelling als het Sint Thomascollege kreeg pas in 1967 vrouwelijke leerlingen. Dergelijke zaken maakten de school er niet geliefder op bij de Venlose clerus. Deze had grote problemen met het neutrale karakter van het onderwijs en bleef zich daarom jarenlang afzetten tegen de rijks-hbs. Omdat er echter nauwelijks een alternatief was, het door de kerkelijke autoriteiten gestichte Progymnasium speelde in de eerste jaren van zijn bestaan nauwelijks een rol van betekenis, bleven veel katholieke Venlose jongeren de school bezoeken. De aantrekkingskracht van de rijks-hbs nam toe toen zij in 1912 vijfjarig werd. Bij deze opleiding lag net als bij de driejarige het accent op de exacte vakken. In 1924 maakte de school gebruik van een wettelijke regeling uit 1921 en splitste de opleiding vanaf het vierde leerjaar in een A- en een B-richting. De B-richting borduurde voort op het oude patroon, bij de A-richting draaide alles om talen en economie. De rijks-hbs was op dat moment de enige hbs in Noord-Limburg en trok daardoor leerlingen uit het hele gebied. Nadat het Sint Thomascollege in 1946 ook over een volledige (en katholieke) hbs beschikte nam die belangstelling af. Het aantal leerlingen daalde van ongeveer 300 in 1946 tot 189 in 1953. In de jaren daarna stabiliseerde dat getal enigszins.
Beschrijving 3:
Problemen waar men toen mee te kampen kreeg, waren een lerarentekort en de slechte staat waarin het gebouw verkeerde. Aan de problemen met de huisvesting kwam pas in 1977 een einde, toen een groot nieuw gebouw aan de Waterhoenstraat in Venlo-Zuid werd betrokken. Voor die tijd had er een andere belangrijke wijziging plaatsgevonden. Als gevolg van de invoering van de mammoetwet werd de rijks-hbs in 1968 omgevormd tot een scholengemeenschap voor atheneum en havo. Ze heette voortaan dan ook Rijksscholengemeenschap. Een jaar later sloot bovendien de gemeentelijk ulo zich bij de school aan, zodat voortaan ook de mavo aan 'de Rijks' kon worden gevolgd. Die mavo-afdeling bleef voorlopig gehuisvest aan de Julianastraat. Om aan ruimte-problemen als gevolg van het stijgende aantal leerlingen een einde te maken werden noodlokalen geplaatst op de binnenplaats van het Rijks-gebouw en op de binnenplaats van de mavo aan de Julianastraat. Na veel gesoebat met het Rijk kwam in 1977 een einde aan alle huisvestingsproblemen en konden alle leerlingen (in 1980 1200) fatsoenlijk worden ondergebracht. Na de ingebruikname van het nieuwe gebouw heette de school RSG Den Hulster. Die naam veranderde per 1 januari 1991 toen de scholengemeenschap na 111 jaar weer terug kwam in gemeentelijke handen. Voortaan heette ze Stedelijk College Den Hulster.
Bron:
Venloclopedie
Records 901 t/m 1000
Records 1001 t/m 1024

Kenmerken

Categorie:
  • Zonder categorie