LEM Historische encyclopedie Venlo

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inventaris
Records 1 t/m 100
Records 101 t/m 200
Records 201 t/m 300
Records 301 t/m 400
Records 401 t/m 500
Records 501 t/m 600
Politiek
LEM Historische encyclopedie Venlo
Politiek
Term:
Politiek
Beschrijving 1:
Blerick maakte vanaf 1800 deel uit van de gemeente Maasbree en leverde sinds de installatie van de eerste gemeenteraad burgemeesters, raadsleden en wethouders. Als de burgemeester uit Blerick kwam, dienden de twee wethouders uit Baarlo en Maasbree te komen en andersom, zo luidde een stilzwijgende afspraak die tot 1919 bleef gelden. Een andere afspraak behelsde dat om de vijf jaar de zetel van het gemeentebestuur naar een van de drie dorpen verhuisde. Wanneer de eerste gemeenteraad werd geïnstalleerd is niet duidelijk. In elk geval was er in 1816 een zeventien leden tellende gemeenteraad. Het aantal leden werd in 1818 teruggebracht tot acht. De gemeenteraadsleden waren in de negentiende eeuw vooral afkomstig uit de boerenstand en de gegoede burgerij. Dat had alles te maken met het censuskiesrecht; alleen wie een bepaald bedrag aan belasting betaalde mocht stemmen. Van de 4131 inwoners van de gemeente Maasbree konden er daardoor in 1851 slechts 96 hun stem uitbrengen bij de verkiezingen voor de raad en in 1880 maar 232 van de 9400. Blerickse raadsleden uit de eerste helft van de negentiende eeuw waren onder anderen J. Linskens (ook wethouder), H. Houba (ook wethouder), J. Carley (ook wethouder), Chr. Grubben en H. Verhaegh. In de tweede helft van de negentiende eeuw was er nog geen sprake van partijpolitiek. De inwoners van de gemeente die in de raad werden gekozen, hielden zich daar vooral bezig met hun eigen belangen en die van hun plaats- of standsgenoten. Zo kwam het in de raad vaker tot conflicten tussen de Baarlonaren en de Blerickenaren en tussen de vertegenwoordigers van de adel en de gegoede burgerij. Pas later in die negentiende eeuw kwam er ook een tegenstelling tussen conservatieven en liberalen, al was er ook toen nog geen sprake van partijpolitiek.
Beschrijving 2:
In de raden in de tweede helft van de negentiende eeuw hadden namens Blerick onder anderen J.R. Clercx (ook wethouder), J.M.L.H. Clercx (ook burgemeester van 1863 tot 1867), J. Goofers, C. Coopmans, G. Gerards en W. Vissers (ook wethouder) zitting. Een conflict dat steeds bleef terugkomen was dat over de mogelijke afscheiding van Blerick van de gemeente Maasbree. De Blerickenaren ijverden daar al voor vanaf de totstandkoming van de gemeente en bleven zich daar steeds opnieuw, maar zonder succes, sterk voor maken. De wens tot afscheiding werd nog sterker door de enorme groei die Blerick aan het eind van de negentiende eeuw en het begin van de twintigste eeuw doormaakte. De belangen van het snel verstedelijkende Blerick kwamen in de raad van de gemeente Maasbree niet voldoende aan bod. Van de dertien raadsleden kwamen er maar zes uit Blerick, vier uit Maasbree en drie uit Baarlo. In feite ontstond er een tegenstelling tussen het verstedelijkte Blerick en de agrarische kernen Maasbree en Baarlo. De laatsten werden bovendien gesteund door enkele uit de agrarische hoek afkomstige Blerickse raadsleden. Dat gegeven was voor de Venlose burgemeester Van Rijn een van de redenen om zijn annexatiepogingen te doen in het begin van deze eeuw. Hij benadrukte dat de agrarische gemeente Maasbree de belangen van Blerick niet voldoende kon behartigen. Daartoe was het gemeentelijk apparaat onvoldoende toegerust. Van Rijns pogingen leden echter schipbreuk, pas per 1 oktober 1940 ging Blerick tot de gemeente Venlo behoren. Het onderwerp annexatie was tussen 1900 en 1940 een van de meest besprokene in de gemeenteraad van Maasbree. Het aantal leden van die raad werd wel uitgebreid vanwege de toename van de bevolking. Als gevolg daarvan konden de getalsverhoudingen wat beter op de omvang van de Blerickse populatie worden afgestemd. In 1919 had de raad bijvoorbeeld twaalf leden en was de verdeling als volgt: Blerick zeven, Maasbree drie en Baarlo twee.
Beschrijving 3:
In 1931 bedroeg het aantal raadsleden zeventien en was de verhouding Blerick tien, Maasbree vier en Baarlo drie. Overigens werden de raden vanaf 1919 (na de invoering van het algemeen kiesrecht voor mannen in 1917 en het vrouwenkiesrecht in 1919) door de gehele bevolking gekozen. Veel maakte dat niet uit voor de samenstelling ervan, de oude machthebbers behielden grotendeels hun positie. In de eerste helft van de twintigste eeuw zaten voor Blerick onder anderen G. Lenssen, J.J. Berden, J.H. Berden, H. Thijssen, B. v.d. Bergh, H. Terra (wethouder van 1935 tot 1940), J. Symons, L. Hillen (wethouder van 1927 tot 1935), J. Grubben (wethouder van 1939 tot 1940) en J. Kater in de raad van de gemeente Maasbree. Ook tussen 1900 en 1940 werd er nauwelijks aan partijpolitiek gedaan. Veel meer ging het om de tegenstellingen tussen de drie dorpen en tussen platteland en stad. Partijpolitiek werd eigenlijk pas geïntroduceerd na de Tweede Wereldoorlog toen Blerick inmiddels een deel was van de gemeente Venlo. De Blerickenaren sloten zich aan bij het katholieke machtsblok dat al sinds jaar en dag de dienst uitmaakte in de Venlose gemeentepolitiek. Wel kwamen zij met een eigen lijst, de Katholieke Lijst Blerick, om de belangen van Blerick nadrukkelijk te kunnen behartigen. Die Blerickse lijst veroverde in 1946 zeven van de 27 zetels in de raad en in 1954 negen van de 29 zetels. Samen met de Katholieke Lijst Venlo had zij een zeer grote meerderheid in de eerste naoorlogse jaren. Het was de in Blerick woonachtige Rie van Soest-Jansbeken (oorspronkelijk afkomstig uit Boxmeer) die in 1958 voor het eerst voor leven in de brouwerij zorgde. Zij vormde samen met enkele andere vrouwen de R.K. Vrouwengroepering (ook wel Katholieke Vrouwenlijst) en behaalde daarmee meteen vier van de 31 zetels in de raad. Mevrouw Van Soest-Jansbeken werd in 1966 de eerste vrouwelijke wethouder van de gemeente Venlo, nadat zij zich met haar groepering bij de Katholieke Volkspartij (KVP) had aangesloten.
Beschrijving 4:
Dat jaar deden er ook voor het eerst geen aparte lijsten voor Venlo en Blerick mee aan de verkiezingen. Beiden gingen onder de vlag van de KVP verder. Bij de samenstelling van de kandidatenlijst werd natuurlijk nog wel degelijk rekening gehouden met de twee 'bloedgroepen', iets wat tot op de dag van vandaag voortduurt bij het CDA. De KVP veroverde in 1966 22 van de 31 zetels en had dus nog steeds de absolute meerderheid. De meeste Blerickse raadsleden uit de jaren zestig, zeventig en tachtig waren te vinden bij die partij. Een van de belangrijkste politici die Blerick in die decennia voortbracht, was ongetwijfeld Frans Wolters. Hij kwam in 1974 voor het CDA in de gemeenteraad en werd meteen wethouder. Die functie bekleedde hij tot 1981, in juni van dat jaar maakte hij de overstap naar de landelijke politiek en schoof aan in de bankjes van de Tweede Kamer. Een andere opmerkelijk Blericks raadslid was Jan van Knippenberg. Hij kwam in 1970 via voorkeursstemmen in de raad en werd ongekend populair. Dat laatste had te maken met het feit dat elke Blerickenaar in zijn sigarenwinkel aan de Nieuwborgstraat terecht kon met klachten of wensen ten aanzien van de gemeente. Jan probeerde dan iets te regelen. Die populariteit kwam hem goed van pas toen hij in 1974 op een onverkiesbare plaats werd gezet. De actie die hij begon leverde hem 1919 voorkeursstemmen op, omgerekend drie raadszetels. In de jaren erna waagde het CDA het dan ook niet meer om hem te passeren en zo bleef hij tot 1990 raadslid. Het opzij schuiven van Blerickse raadsleden pakte in 1992 nog slechter uit voor het CDA. De partij besloot toen Gerrit Gommans en Riet Fleuren-Swinkels niet meer op de lijst voor de verkiezingen voor 1994 te zetten omdat zij dan al twaalf jaar of langer raadslid waren. Gevolg was dat beiden op persoonlijke titel in de raad verder gingen en in 1994 met een eigen partij deelnamen aan de verkiezingen.
Beschrijving 5:
De Nieuwe Lijst '93, die zich overigens heel nadrukkelijk als Venlose én Blerickse lijst presenteerde, werd de grote winnaar van de verkiezingen van 1994. Ze veroverde zes van de 33 zetels, een overwinning die vrijwel geheel ten koste ging van het CDA. Aanvankelijk zag het er naar uit dat de Nieuwe Lijst '93 samen met Groen Links, PvdA en D66 een coalitie zou gaan vormen, waardoor het CDA voor het eerst in de geschiedenis van de Venlose gemeentepolitiek buitenspel zou komen te staan. Dat ging echter niet door. Er kwam een coalitie van VVD, CDA en Nieuwe Lijst '93, nadat beide laatstgenoemden het oud zeer waren vergeten. Van het nieuwe college van burgemeester en wethouders dat in 1994 aantrad, maakte Blerickenaar Wiel Aerts namens de VVD deel uit. Een onderwerp dat tijdens de gehele naoorlogse periode terug bleef keren in de gemeentepolitiek was de vermeende achterstelling van Blerick bij Venlo. De diverse Blerickse raadsleden kwamen hierop steeds weer terug.
Bron:
Blerickclopedie
Records 701 t/m 800
Records 801 t/m 900
Records 901 t/m 1000
Records 1001 t/m 1024

Kenmerken

Categorie:
  • Zonder categorie