LEM Historische encyclopedie Venlo

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inventaris
Records 1 t/m 100
Records 101 t/m 200
Records 201 t/m 300
Records 301 t/m 400
Records 401 t/m 500
Records 501 t/m 600
Politie
LEM Historische encyclopedie Venlo
Politie
Term:
Politie
Beschrijving 1:
Vanaf de veertiende eeuw waren 'de schout en zijn rakkers' verantwoordelijk voor orde en veiligheid in Venlo. In 1723 werd het korps adelborsten opgericht om de magistraat bij 'onraad' hulp te verlenen. Ook het garnizoen werkte samen met de plaatselijke politiemacht. De gemeentepolitie Venlo ontstond aan het begin van de negentiende eeuw uit een bataljon 'territoriale garde' dat bij decreet van 11 oktober 1803 werd opgericht. Met de groei van de stad, groeide het politiekorps. In 1880 bestond het onder commissaris Van der Grinten uit vier veldwachters en twee nachtwakers. In 1914 bestond het korps uit een commissaris, een inspecteur, een majoor, een hoofdagent 1e klas en 14 agenten 2e klas. Sinds het begin van de vorige eeuw was de Venlose politie gehuisvest in de galerij achter de grote trap van het stadhuis. Hier bevonden zich ook de arrestantenlokalen. Daarnaast beschikte de politie in de zogenaamde Schief, op de hoek Kleine Kerkstraat-Gelderse poort, over enkele cellen. In het begin van deze eeuw waren er twee politieposten, op de hoek Vleesstraat-Spoorstraat en aan de Maagdenberg. Deze werden respectievelijk in 1920 en 1923 opgeheven. Op 1 mei 1928 werd een nieuw politiebureau aan de Lohofstraat officieel in gebruik genomen. En in 1981 startte de bouw van een nieuw politiebureau op de hoek Laaghuissingel-Rijnbeekstraat. Dit politiebureau werd in juni 1983 officieel in gebruik genomen en is berekend op 150 politiemensen. In 1993 wordt de Venlose gemeentepolitie opgeheven waarna het korps samen met de rijkspolitie verder gaat in een nieuw zelfstandig korps regiopolitie Noordelijk Limburg, met het districtsbureau in Venlo.
Bron:
Venloclopedie
Records 701 t/m 800
Records 801 t/m 900
Records 901 t/m 1000
Records 1001 t/m 1024

Kenmerken

Categorie:
  • Zonder categorie