LEM Historische encyclopedie Venlo

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inventaris
Records 1 t/m 100
Records 101 t/m 200
Records 201 t/m 300
Records 301 t/m 400
Records 401 t/m 500
Nieuwe venlosche courant
LEM Historische encyclopedie Venlo
Nieuwe venlosche courant
Term:
Nieuwe venlosche courant
Beschrijving 1:
Krant die van 2 april 1908 tot en met 4 november 1944 in Venlo verscheen, aanvankelijk als anderdaagse courant (drie keer per week) en vanaf 2 mei 1921 als dagblad. De krant werd uitgegeven door de Maatschappij Nieuwe Venlosche Courant, die was opgericht door een groep katholieke Venlose notabelen. Deze groep had in 1907 het initiatief genomen om een "goede en in alle opzichten katholiek voorlichtende courant" op te gaan zetten. Daartoe kocht ze de beide in Venlo verschijnende bladen, het Venloosch Nieuwsblad en de Venloosche Courant, op en voegde deze samen. De nieuwe krant kreeg een eigen kantoorgebouw aan de Oude Markt 26 (later Markt 25 en Grote Kerkstraat 18). Eerste hoofdredacteur werd Th. van Emstede, terwijl de priester-staatsman Willem Hubert Nolens tot 16 juni 1917 als politiek commentator fungeerde, iets wat deze ook al voor de Venloosche Courant had gedaan. De drukorder werd uitgevoerd door de firma W. van der Sloot. Deze bleef dat doen tot 2 mei 1921 toen de Nieuwe Venlosche Courant dagblad werd en voor het drukken daarvan zelf persen aanschafte. De Nieuwe Venlosche Courant was een door en door katholieke krant, die dat ook nadrukkelijk duidelijk maakte en bijvoorbeeld in verkiezingstijd partij koos en zelfs campagne voerde voor de katholieke kandidaten. De stukken van het kamerlid Nolens versterkten dat katholieke karakter nog eens. Buiten de politieke beschouwingen, hoofdartikelen en commentaren bevatte de Nieuwe Venlosche Courant binnenlands, buitenlands en regionaal nieuws. Verder advertenties en rubrieken als 'Varia'.
Beschrijving 2:
De redactie bestond aanvankelijk uit twee man, maar werd in de loop van de tijd tot vier man uitgebreid. Ze verwerkte het nieuws dat afkomstig was van pers- en correspondentiebureaus als Vas Diaz, Reuter of Havas of uit andere kranten werd geknipt. Voor het lokale nieuws zorgde de redactie deels zelf en maakte ze gebruik van plaatselijke correspondenten. Foto's of illustraties werden zeer spaarzaam gebruikt. De Nieuwe Venlosche Courant had al snel succes. Terwijl op het moment van samensmelting het Venloosch Nieuwsblad en de Venloosche Courant samen ongeveer 6500 abonnees telden, had de NVC er eind december 1912 al meer dan 10.000. Ook financieel ging het de krant goed, zodat ze gestaag kon worden uitgebouwd, met als hoogtepunt de omzetting tot dagblad op 2 mei 1921. Dat dagblad stond onder leiding van hoofdredacteur Th. Vianen. Deze was Van Emstede op 1 januari 1919 opgevolgd en zou tot 31 maart 1927 hoofdredacteur blijven. De hoofdredacteuren die na hem kwamen, waren Mathias Kemp (1 april 1927 tot 1 april 1928), J. Bechtold (september 1940-oktober 1941), G. Bertels (plaatsvervangend hoofdredacteur van november 1941 tot april 1942) en Th. Peters (mei 1942 tot november 1944). Ook de dagblad-uitgave was een succes en had al snel 9000 abonnees. Het hoogste abonnementaantal haalde de NVC in 1943, namelijk 17.481. Niet lang daarna, in november 1944, hield het Venlose dagblad op te bestaan.
Beschrijving 3:
De in hevigheid toenemende oorlog maakte het uitbrengen van een krant onmogelijk. In die Tweede Wereldoorlog had de krant zich overigens niet van haar beste zijde laten zien. De directeur had er alles voor over, dus ook samenwerking met de Duitsers, om zijn bedrijf voort te kunnen zetten. De redactie, die zich voor de oorlog nog een fel tegenstander van de NSB had getoond, liep (vooral na mei 1942 toen de oorspronkelijke redactie om principiële redenen was opgestapt) aan de hand van de bezetter. Toen in 1945 plannen werden gemaakt voor de uitgave van een nieuwe krant in Venlo, mocht de naam Nieuwe Venlosche Courant van overheidswege dan ook niet meer worden gebruikt.
Bron:
Venloclopedie
Records 601 t/m 700
Records 701 t/m 800
Records 801 t/m 900
Records 901 t/m 1000
Records 1001 t/m 1024

Kenmerken

Categorie:
  • Zonder categorie