LEM Historische encyclopedie Venlo

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inventaris
Records 1 t/m 100
Records 101 t/m 200
Records 201 t/m 300
Records 301 t/m 400
Records 401 t/m 500
Molenbossen, de
LEM Historische encyclopedie Venlo
Molenbossen, de
Term:
Molenbossen, de
Beschrijving 1:
1. Buurtschap. Op de Tranchotkaart uit 1803 wordt een buurtschap de Molenbossen aangegeven. De buurtschap lag in het bos dat zich vanaf de molen van Goofers (op de hoek van de huidige Valeriusstraat en de Guido Gezellestraat) uitstrekte tot aan de Maas. 2. VBO-College De Molenbossen is een school voor basisvorming en (individueel) voorbereidend beroepsonderwijs. De school leidt op voor beroepen in de dienstverlening en gezondheidszorg. Ze biedt de keuzemogelijkheden: verzorging, mode/kleding/verkoop, uiterlijke verzorging; en verkoop/verzorging voor leerlingen die al vlug willen gaan werken. De opleidingen kunnen op vier niveaus worden afgesloten. Het VBO-college De Molenbossen is voortgekomen uit de in 1959 gestichte Blerickse huishoudschool. In dat jaar werd het Voortgezet Gewoon Lager Onderwijs voor meisjes in Blerick opgeheven, waardoor zo'n 150 leerlingen op straat kwamen te staan. De huishoudschool in Venlo, de eerstaangewezene om hen op te vangen, had geen plaats. Het bestuur van die school besloot daarom in Blerick eveneens een huishoudschool te stichten. Na wat rondzwervingen langs gebouwen in Blerick en Venlo kon in 1961 een splinternieuw eigen pand worden betrokken aan de Molenbossen. De school kende in die begintijd naast een zogenoemde primaire opleiding onder meer een opleiding voor coupeuse, een opleiding O.V.B. (oriëntering verzorgende beroepen) en een INAS-opleiding (gezondheidszorg).
Beschrijving 2:
Door de gestage groei van het leerlingental waren de twaalf leslokalen in het nieuwe gebouw al snel niet meer voldoende. Het bijbouwen van drie noodlokalen eind jaren zestig en begin jaren zeventig bood maar even soelaas. In 1977 bijvoorbeeld werden de toen vijftien lokalen bevolkt door 526 leerlingen. Een structurele oplossing kwam er echter voorlopig niet, want het Rijk weigerde geld beschikbaar te stellen voor uitbreiding. Het schoolbestuur besloot daarop in 1981 van beide onder haar gezag vallende huishoud- en nijverheidsscholen het lager en middelbaar onderwijs te ontkoppelen. De LHNO- en IHNO-leerlingen kregen onderdak in Blerick. Ook dit bleek slechts een noodoplossing. Dat leek het ministerie van onderwijs eveneens te beseffen, want het stelde in 1983 plotseling geld beschikbaar voor de bouw van een nieuwe vleugel aan de school. In januari 1985 kon de nieuwbouw (tien praktijklokalen, vijf theorielokalen en twee gymzalen) in gebruik worden genomen. De school had toen 400 leerlingen. Door de jaren heen deden zich natuurlijk ook onderwijskundige ontwikkelingen voor. Zo werd de tweejarige huishoudschool in 1968 omgezet in een driejarige opleiding en in 1972 in een vierjarige. Begin jaren tachtig kwam de term huishoud- en nijverheidsonderwijs de naam huishoudschool vervangen en kreeg de school diverse richtingen, zoals verzorging en mode en kleding. Het aantal richtingen werd daarna uitgebreid tot vier, net als de niveaus waarop examen kan worden gedaan. De naam van de school veranderde begin jaren negentig opnieuw, ditmaal in VBO-College De Molenbossen.
Beschrijving 3:
Per 1 januari 1994 kwam een bestuurlijke fusie tot stand met het Maartenscollege in Tegelen. De scholen bleven zelfstandig, maar de administratieve diensten werden gebundeld. De motieven voor die bestuurlijke fusie waren onder meer dat daardoor een beter personeelsbeleid kon worden gevoerd, er meer overheidsgeld beschikbaar kwam en gezamenlijk een betere inkoop kon worden gerealiseerd. De school zat met haar 366 leerlingen in 1994 nog ruimschoots boven de opheffingsnorm van 240 leerlingen. Van gedwongen fusie met andere scholen was dus geen sprake. 3. Complex flatwoningen. Het complex, gelegen tussen de Baarlosestraat en de Maas, bestaat uit vier blokken flats die samen ruim 600 huurwoningen tellen. De Molenbossen-flats werden in 1966 gebouwd, de eerste bewoners betrokken hun voor die tijd luxueuze woningen begin 1967. Met de bouw van het complex, de eerste massale hoogbouw in de gemeente Venlo, poogde men de woningnood grotendeels op te lossen. Twee van de blokken flats werden beheerd door de woningbouwvereniging Blariacum, de andere twee door de woningbouwvereniging Venlo- Blerick. Vrij snel na de ingebruikname kregen de corporaties al tal van klachten van de bewoners. Deze gingen vooral over de enorme vervuiling rond de flats, de gebrekkige verbinding met de koopcentra van Venlo en Blerick, het ontbreken van een supermarkt in de buurt en parkeerperikelen. Aan al die problemen kwam voor en na een een eind. In de jaren zeventig en tachtig waren de bewoners van de flats veelal jonge stellen, die zodra ze kinderen kregen naar elders verhuisden. De doorstroming was daardoor groot, wat de leefbaarheid van de flatwijk niet ten goede kwam.
Bron:
Blerickclopedie
Records 601 t/m 700
Records 701 t/m 800
Records 801 t/m 900
Records 901 t/m 1000
Records 1001 t/m 1024

Kenmerken

Categorie:
  • Zonder categorie