LEM Historische encyclopedie Venlo

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inventaris
Records 1 t/m 100
Records 101 t/m 200
Records 201 t/m 300
Records 301 t/m 400
Knoepert
LEM Historische encyclopedie Venlo
Knoepert
Term:
Knoepert
Beschrijving 1:
Volksnaam voor de grote vleugelflat in het Annakamp. De bouw van De Knoepert aan het begin van de jaren zeventig onder verantwoording van de toenmalige wethouder Billekens, was zeer omstreden. Het was vooral de omvang van het complex, met 498 flatwoningen toen de grootste wooneenheid van Nederland, die tegenstand opriep. De tegenstanders waren niet alleen bevreesd voor de leefbaarheid in de vleugelflat zelf, maar ook voor die van heel Blerick. Het enorme wooncomplex zou immers het beeld van Blerick tot in lengte van jaren domineren. Ondanks het verzet tegen de bouw van De Knoepert ging de gemeenteraad van Venlo in 1971 akkoord met de plannen daartoe. De eigenaar van het complex, Woningbouwvereniging Blariacum, kwam deels tegemoet aan de bezwaren door op de begane grond ruimte beschikbaar te stellen voor een gemeenschapshuis en een kindercrèche. In en rond de vleugelflat werden verder tal van voorzieningen aangebracht waarvan ervaringen elders, onder meer in de flatwijk Molenbossen, hadden aangetoond dat deze noodzakelijk waren voor de leefbaarheid. Uiteindelijk waren de eerste woningen van het 28 miljoen gulden kostende complex in het voorjaar van 1973 klaar. De Knoepert telde 52 bejaardenwoningen en 446 gewone flats. Die laatste waren voor die tijd ongekend groot en luxueus. Het complex beschikte verder over een ondergrondse parkeergarage voor 243 auto's. Op het dak van de garage konden nog eens 230 auto's worden neergezet. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen bezorgde De Knoepert Woningbouwvereniging Blariacum al na enkele jaren problemen.
Beschrijving 2:
Door de massaliteit van het complex, criminaliteit en drugsoverlast kwamen in de jaren tachtig veel van de 498 appartementen leeg te staan. Met als gevolg dat Blariacum elke maand enorme bedragen aan huuropbrengst misliep, op jaarbasis ging het zelfs om miljoenen. Maar ook de gemeente Venlo kreeg problemen door de leegstand in De Knoepert. De hoofdingenieur-directeur volkshuisvesting in Limburg dreigde in 1985 dat Venlo geen nieuwe woningen meer mocht bouwen zolang niet iets was gedaan om de vleugelflat vol te krijgen. Het dreigement leidde tot de ontwikkeling van een ingrijpend plan, dat in 1988 werd gepresenteerd. Het kwam erop neer dat De Knoepert compleet moest worden afgebroken. De hoge kosten, 37 miljoen gulden, hielden uitvoering ervan tegen. Daarna volgden nog diverse andere voorstellen, totdat de woningbouwvereniging begin 1992 een plan lanceerde om voor eens en altijd uit de problemen te komen. Dat voorzag onder meer in de sloop van 183 appartementen, renovatie van de overblijvende woningen en de bouw van winkels en kantoren. Op die manier kon de massaliteit worden doorbroken en werden de woningen weer aantrekkelijk. De kosten van het plan bedroegen 25 miljoen gulden, waarvan de gemeente Venlo 2,5 miljoen voor haar rekening zou nemen (een bedrag dat al eerder door de raad was toegezegd voor een ander voorstel en dat daarna was vastgezet). Ook dit plan liep uiteindelijk schipbreuk en de gemeente Venlo trok het toegezegde steunbedrag in. Uit de problemen kwam Blariacum pas in september 1993.
Beschrijving 3:
Toen kocht de speciaal opgerichte Stichting Vleugelflat Venlo-Blerick in naam van een onbekende belegger de vleugelflat voor 14,35 miljoen gulden. Het verlies van 12,2 miljoen gulden (de boekwaarde van het gigantische complex was 26,55 miljoen gulden) dat de woningbouwvereniging daardoor leed, had ze maar al te graag voor over om van deze molensteen om haar hals af te zijn. De onbekende belegger had het plan opgevat om het middendeel van De Knoepert te slopen, wat een verlies betekende van 65 woningen. Daar stond echter tegenover dat op het binnenterrein de bouw van 36 huizen was voorzien. De resterende stukken van de vleugelflat zouden worden opgedeeld in blokken met nieuwe toegangen, om zodoende het gevoel van veiligheid te verbeteren. Om de hele renovatie-operatie te kunnen uitvoeren moesten de 134 huurders verhuizen. Het was de bedoeling de overblijvende 433 appartementen na de opknapbeurt van het complex te verkopen en te verhuren.
Bron:
Blerickclopedie
Records 501 t/m 600
Records 601 t/m 700
Records 701 t/m 800
Records 801 t/m 900
Records 901 t/m 1000
Records 1001 t/m 1024

Kenmerken

Categorie:
  • Zonder categorie