LEM Historische encyclopedie Venlo

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inventaris
Records 1 t/m 100
Records 101 t/m 200
Records 201 t/m 300
Records 301 t/m 400
Kleuterleidstersopleidingsschool
LEM Historische encyclopedie Venlo
Kleuterleidstersopleidingsschool
Term:
Kleuterleidstersopleidingsschool
Beschrijving 1:
De oprichtingsdatum van de Kleuterleidstersopleidingsschool (KLOS) is niet exact bekend. De school werd waarschijnlijk al in de negentiende eeuw gesticht door de Zusters van Liefde. Deze zusters, die in 1856 vanuit Tilburg naar Venlo waren gekomen, verzorgden in Venlo lager onderwijs en leidden ook enkele bewaarscholen. Voor die bewaarscholen hadden ze leidsters nodig. Omdat ze die vooral uit eigen kring haalden, startten ze waarschijnlijk ook met de opleiding daarvan. Voor de Tweede Wereldoorlog was de KLOS gehuisvest in het kloostercomplex van de zusters aan de Grote Kerkstraat. In de oorlog werd dat complex echter verwoest, zodat na 1945 voor de KLOS een grote zwerftocht langs allerlei gebouwen begon. Pas in 1962 kon een eigen gebouw aan de Zusterstraat in gebruik worden genomen. De opleiding had enkele jaren eerder, in 1958, bovendien een wettelijke status gekregen. Daardoor kon eindelijk geld en man(vrouw)kracht worden vrijgemaakt en hoefden de zusters de KLOS er niet meer 'bij te doen' naast hun werk aan de lagere en bewaarscholen. Vanaf 1958 was dan ook eigenlijk pas sprake van een professionele kleuterleidstersopleiding. Als gevolg van die professionalisering kwamen meer leken op de school en namen de plaats van de zusters in. De laatste zuster nam in 1981 afscheid. In de jaren zeventig werden de eerste stappen gezet op weg naar integratie met de Pedagogische Academie De Wylderbeek. Deze vond officieel plaats in 1984, het jaar waarin de Pedagogische Academie voor het Basisonderwijs van start ging.
Beschrijving 2:
Dat is een vier jaar durende opleiding die zowel leerkrachten voor de bovenbouw als de onderbouw van het basisonderwijs aflevert. In hetzelfde jaar 1984 verhuisde de KLOS van de Zusterstraat naar het gebouw van de PABO aan de Hulsterweg. De PABO vormde in 1987 samen met de hogere technische school en het hoger laboratoriumonderwijs de Hogeschool Venlo. Deze hogeschool nam haar intrek in de gebouwen van de PABO en het nabijgelegen klooster van de zusters en bouwde deze verder uit. Het totale complex werd op 25 april 1991 geopend.
Bron:
Venloclopedie
Records 501 t/m 600
Records 601 t/m 700
Records 701 t/m 800
Records 801 t/m 900
Records 901 t/m 1000
Records 1001 t/m 1024

Kenmerken

Categorie:
  • Zonder categorie