LEM Historische encyclopedie Venlo

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inventaris
Records 1 t/m 100
Records 101 t/m 200
Records 201 t/m 300
Jocus
LEM Historische encyclopedie Venlo
Jocus
Term:
Jocus
Beschrijving 1:
Voor zover bekend de oudste nog bestaande Venlose carnavalsvereniging. Het in 1842 opgerichte Jocusgezelschap organiseert de officiële Venlose carnavalsviering en levert de stadsprins. De geschiedenis van Jocus is er een van vallen en opstaan, en is in drie perioden te verdelen. De eerste is een vrij korte, ze duurde van 1842 tot begin 1845. In oktober 1842 werd door de Venlonaren Justen, Bennert, Gallot, De Gruyter, Thiessen en Custers het initiatief tot de oprichting van Jocus genomen. De heropleving van het carnaval in het nabijgelegen Rijnland, en met name in steden als Köln, Düsseldorf en Dülken, was daaraan niet vreemd. In de jaren twintig van de negentiende eeuw was een aantal Venlonaren lid van de Dülkener Narrenakademie. Onder hen bevond zich ook een van de mede-oprichters van Jocus: M. Custers. De initiatiefnemers kregen al snel veel steun van de Venlose bevolking, want op 7 november 1842 had de nieuwe vereniging al 150 leden. De meesten van hen kwamen 13 november bijeen om Jocus (een naam waarvoor pas later werd gekozen en die is afgeleid van het Latijnse woord voor scherts Iocus) definitief op te richten. Tot eerste voorzitter werd E. Thiessen gekozen. De carnavalsactiviteiten die Jocus voor 1843 organiseerde, verliepen net als die in 1844 voorspoedig. Toch kwam er in 1845 geen vervolg. Dat had te maken met bestuurlijke problemen en een snelle terugloop van het aantal leden. Gevolg was dat de vereniging tot 1876 een sluimerend bestaan leidde. In dat jaar bloeide Jocus helemaal op en werd een periode van ongekende voorspoed ingezet, die duurde tot 1908. In die periode trokken elk jaar uitstekend verzorgde optochten door de straten van de stad.
Beschrijving 2:
Bovendien werden vele zittingen en bals gehouden en werd zelfs een blad uitgegeven. Die staatskrant van het Jocus-rijk heette 'Kikerikiki'. Ze verscheen voor het eerst in 1881 en zou in een oplage van 11.000 exemplaren zijn verspreid. 'Kikerikiki' werd overigens slechts drie keer uitgebracht. Na het 5 x 11-jarig bestaan in 1898 ging het langzaam weer bergafwaarts met Jocus. Om onduidelijke redenen werden na 1908 geen officiële activiteiten meer georganiseerd. In 1935 werd op initiatief van leden van beugelclub 'De Batsers' nieuw leven in Jocus geblazen. Ditmaal voorgoed. Vanaf 1936 leidde de vereniging weer de officiële Venlose carnavalsviering. Prins Antoon Zumdick (Toën I) uit 1936 kreeg vele opvolgers. Zelfs de Tweede Wereldoorlog, toen er uiteraard geen carnaval werd gevierd, maakte geen eind aan de wederopleving van Jocus. Na de oorlog bouwde de vereniging haar activiteiten langzaam maar zeker uit. Nieuwe bals (zoals het Motteballebal) en gebruiken deden hun intrede, de optochten werden steeds groter en mooier en vanaf 1949 werd een nieuwe staatskrant uitgebracht: de Traöt. Slechts enkele keren konden de Jocus-activiteiten niet doorgaan of moesten worden uitgesteld. Dat was bij de watersnoodramp in 1953, de ongekende sneeuwval in 1969 en het stormweer in 1989. Hoogtepunten in deze derde bestaansperiode van Jocus waren de viering van het 11 x 11-jarig en het 13 x 11-jarig bestaan in achtereenvolgens 1963 en 1985. Zie: boerebroelof; Kikerikiki; vastelaovend; Wannevleegers.
Bron:
Venloclopedie
Records 401 t/m 500
Records 501 t/m 600
Records 601 t/m 700
Records 701 t/m 800
Records 801 t/m 900
Records 901 t/m 1000
Records 1001 t/m 1024

Kenmerken

Categorie:
  • Zonder categorie