LEM Historische encyclopedie Venlo

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inventaris
Records 1 t/m 100
Records 101 t/m 200
Groene Kruis
LEM Historische encyclopedie Venlo
Groene Kruis
Term:
Groene Kruis
Beschrijving 1:
Het Groene Kruis Blerick werd op 24 april 1910 opgericht. Het was de derde Limburgse afdeling. Doel was 'het nemen en ondersteunen van maatregelen ter voorkoming van ziekte, het verleenen van hulp in ziektegevallen, het helpen bevorderen van algemeene gezondheidsbelangen en het oprichten eener Depot van verplegingsmateriaal en verbandmiddelen enz.'. Dat depot kreeg een plaats in het klooster van de Zusters van de Goddelijke Voorzieningheid aan de Antoniuslaan. De zusters gingen een grote rol spelen binnen het Groene Kruis. Zij namen veel van de taken op zich, omdat de organisatie zich geen betaalde krachten kon veroorloven. De contributies van de leden (1910 - 125 leden; 1916 - 800; 1940 - 1000) brachten daarvoor onvoldoende geld in het laatje. De taken van het Groene Kruis lagen in de vooroorlogse jaren vooral op het gebied van de tuberculose-bestrijding en de zuigelingenzorg. Voor de tuberculose-bestrijding werd in 1917 een zuster helemaal vrijgemaakt. De zuigelingenzorg kreeg haar eerste impuls in 1922 toen voor het eerst een moedercursus plaatsvond. Die mondde in 1935 uit in de stichting van een consultatiebureau voor zuigelingen. Omdat in het wijklokaal van het Groene Kruis in het klooster van de zusters geen plaats meer was, vond het consultatiebureau onderdak in het Volkshuis (later Tivoli). Na de oorlog, in augustus 1946, werd zowel het wijklokaal als het consultatiebureau gevestigd op de benedenverdieping van het Raadhuis. In de naoorlogse jaren breidde het takenpakket van het Groene Kruis zich enorm uit, onder meer met preventieve gezondheidszorg (vaccinaties). De 'vrijwillige' zusters werden langzaam maar zeker vervangen door niet-religieuzen en voor steeds meer zaken werden specialisten ingeschakeld.
Beschrijving 2:
Om de zorg wat dichter bij de leden (in 1965 meer dan 3000) te brengen, werden nieuwe wijklokalen gebouwd aan de Tollensstraat (1962) en de Alberickstraat (1975). Het Groene Kruis Blerick nam bovendien in november 1978 een modern, goed geoutilleerd hoofdgebouw in gebruik op de hoek van de Van Bornestraat en de Ruysstraat. Ook daarna nam het takenpakket en het ledental van de vereniging gestaag toe. Bij de viering van het 75-jarig bestaan telde de organisatie al 6600 leden. In de jaren tachtig besloot de overheid de financiering van het kruiswerk voor een groot deel over te nemen. Die financiering werd geregeld via de algemene wet bijzondere ziektekosten (awbz). In verband daarmee werd de plaatselijke Blerickse vereniging tevens een regionale. Noord-Limburg telde zeven van die regionale kruisverenigingen. Deze fuseerden per 1 januari 1990 tot een districtsvereniging. De districtsvereniging, die het beheer en de exploitatie van de kruisgebouwen overnam, besloot in 1993 het pand aan de Van Bornestraat uit kostenoverwegingen af te stoten. De basiseenheid Blerick van de politie Limburg-Noord nam er begin 1994 haar intrek. De kantoordiensten, het consultatiebureau, de wijkverpleging en het uitleenmagazijn werden tijdelijk elders ondergebracht. Het plan bestond om al die diensten op termijn te huisvesten in een nieuw gebouw aan de Drie Decembersingel. Daar was sinds 1992 al het districtskantoor van het Groene Kruis gevestigd, met daarin onder meer een Thuiszorgwinkel. De plaatselijke vereniging het Groene Kruis Blerick, die ook na het tot stand komen van de districtsvereniging was blijven bestaan, wordt per 1 januari 1995 opgeheven.
Bron:
Blerickclopedie
Records 301 t/m 400
Records 401 t/m 500
Records 501 t/m 600
Records 601 t/m 700
Records 701 t/m 800
Records 801 t/m 900
Records 901 t/m 1000
Records 1001 t/m 1024

Kenmerken

Categorie:
  • Zonder categorie