LEM Historische encyclopedie Venlo

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
In verband met onderhoud aan onze systemen kan het voorkomen dat scans, foto's en andere digitale bestanden niet beschikbaar zijn.
Excuses voor het ongemak.
 
 
Inventaris
Records 1 t/m 100
Broederschappen
LEM Historische encyclopedie Venlo
Broederschappen
Term:
Broederschappen
Beschrijving 1:
Kerkelijk goedgekeurde liefdadige verenigingen van gelovigen die "het bevorderen van de openbare eredienst" tot doel hadden. De broederschappen waren belast met de organisatie van processies, baden de rozenkrans voor, hielden collectes en zorgden voor de inrichting van de kerk. Zo noemde het Venlose schippersgilde zich Sinter Claesbroederschap omdat de Heilige Nicolaas als beschermheer van de schippers te boek staat. In 1378 bouwden de Claesbroeders een kapelletje, even buiten de Laerpoort waarin ze een beeld van hun patroon plaatsten. Enkele jaren later lieten ze een grotere kapel bouwen, vermoedelijk op de hoek Klaasstraat-Begijnengang. De aangrenzende straat werd vanaf 1396 Sinter Claesstraat genoemd. De Broederschap van het Allerheiligste Sacrament des Altaars werd in 1298 door Paus Bonifacius VIII kerkelijk goedgekeurd. De Broederschap van het Heilig Kruis werd in 1645 opgericht (of hernieuwd) door de Kruisheren. Enkele jaren hierna hernieuwden de Witheren van de St. Martinuskerk de aloude broederschap van het Allerheiligste Sacrament. De broederschap 'Ingen dael' van de Akkermannen was genoemd naar de oude Daelkerk. In het begin van de zestiende eeuw waren in Venlo ook de broederschappen 'St. Anna', en 'Sint Sebastiaan' actief. Ze waren verbonden aan de parochiekerk Sint Martinus. In de negentiende eeuw waren in Venlo nog twee (ingeslapen) broederschappen: de Aartsbroederschap van de Heilige Rozenkrans (de toevoeging 'aarts' was een eretitel) en de Aartsbroederschap van het Allerheiligste Sacrament des Altaars. Onder deken C. Schrijnen werden ze nieuw leven ingeblazen en groeiden ze uit tot strakke organisaties met honderden leden. Na de Tweede Wereldoorlog bleef alleen de Aartsbroederschap van het Allerheiligste Sacrament voortbestaan. Zie: Belletable.
Bron:
Venloclopedie
Records 201 t/m 300
Records 301 t/m 400
Records 401 t/m 500
Records 501 t/m 600
Records 601 t/m 700
Records 701 t/m 800
Records 801 t/m 900
Records 901 t/m 1000
Records 1001 t/m 1024

Kenmerken

Categorie:
  • Zonder categorie