Omhoog
Aanmelden
Login
Gemeentearchief Venlo
Skip Navigation LinksHome > Ontdek > Tegelen

Tegelen

Een korte geschiedenis

Volgens het standaardwerk van pastoor Driessen over de geschiedenis van Tegelen stamt de naam 'Tegelen' uit de Romeinse tijd. 'Tegelen' is waarschijnlijk een verbastering van het oude woord tegula, wat dakpan betekent. In vroeger tijden lag op de plaats van het dorp namelijk een kamp, waarbinnen zich verscheidene pannen- en plavuizenfabrieken bevonden. Ook was er een Romeinse grafplaats in de nabijheid. Een andere theorie zegt dat de naam afkomstig is van het Middeleeuwse woord 'tiglau', een lokale bestuurlijke eenheid.
Het huidige Tegelen (destijds Tiglo, Tiggelen of een variant hierop) groeide in de loop van de geschiedenis uit van een kamp tot een klein dorp, een ontwikkeling die werd gestimuleerd door de aanleg van steenbakkerijen op Tegels grondgebied. Het is met materiaal uit deze steenbakkerijen dat Venlo grotendeels is gebouwd.

De nederzetting Steyl ontleent haar naam waarschijnlijk aan de steile oevers waarop het eerste huis gebouwd werd, destijds het 'Steyler-huis' genoemd. Dit gebouw is in 1825 afgebroken. Een alternatieve verklaring voor de naam 'Steyl' door pastoor Driessen wijst op de aloude Maasovergang die zich hier bevindt: 'aen gen steyl' betekent niets anders dan 'aan het veer'.

Man met dakpannenmal
© Copyright 2012  |  Gemeentearchief Venlo