Omhoog
Aanmelden
Login
Gemeentearchief Venlo
Skip Navigation LinksHome > Ontdek > Belfeld

Belfeld

Een korte geschiedenis

Archeologische vondsten duiden op bewoning van Belfelds grondgebied tot 100.000 jaar voor Christus of nog eerder. De oudste (thans bekende) schriftelijke vermelding van Belfeld als plaats dateert uit 1326. Het betreft een bericht waarin een zekere Gerhard Vosken van Swalmen en zijn vrouw worden verplicht om het burchtleen in het naburige Br├╝ggen te bebouwen en te bewonen, ofwel hun goederen te 'Bellefelt' aan de Maas als leen aan de graaf van Gulik op te dragen. Naast Bellefelt komen tot 1800 verschillende andere schrijfwijzen van de plaatsnaam voor, onder andere Beblevelt, Bollefelt en Belsveldt. Na 1800 treffen we nog vrijwel uitsluitend de benaming Belfeld aan.

Over het ontstaan van de plaatsnaam zijn de geleerden het niet eens. Het 'felt' dat we in veel oude schrijfwijzen aantreffen spreekt voor zich, maar over de raadselachtige 'Bel' zijn de meningen verdeeld. Een waarschijnlijke verklaring is de identificatie met het Germaanse woord bala (= wit). Belfeld zou dan zoveel betekenen als 'wit veld'.

In 1906 diende de gemeente Belfeld een verzoek om een eigen gemeentewapen in. Destijds werd dat verzoek verworpen omdat het ontwerp teveel leek op het wapen van de provincie Gelderland. Pas 21 jaar later, in 1927, diende de gemeente met een aangepast ontwerp een tweede verzoek in en kreeg haar eigen wapen. Het ontwerp bestond uit een schild met daarop twee leeuwen, vastgehouden door de Belfeldse patroonheilige paus Urbanus I. In het midden van het schild bevond zich een kleiner hartschild met daarop het wapen van het ambt Montfort, waarvan Belfeld vroeger deel uitmaakte. Het hoofdschild was gelijk aan het wapen van Gelder, een herinnering aan het feit dat Belfeld sinds 1277 Gelders gebied was.

Wapen Belfeld
© Copyright 2012  |  Gemeentearchief Venlo