Omhoog
Aanmelden
Login
Gemeentearchief Venlo
Skip Navigation LinksHome > Ontdek > Arcen en Velden

Arcen en Velden

Een korte geschiedenis

Arcen (in het plaatselijke dialect Árse) vormt een van de kernen van de gemeente Venlo, zo'n 12 kilometer ten noorden van deze stad.

In de vroege middeleeuwen behoorde Arcen toe aan het Territorium Straelen en het werd in 1064 door gravin Irmentrudis geschonken aan de Abdij van Siegburg. In 1330 scheidde Arcen zich af van Straelen en werd een afzonderlijke heerlijkheid. Het werd toebedeeld aan de gebroeders Van Buren. Arcen behoorde tot 1543 tot het graafschap, later hertogdom Gelre. In de Tachtigjarige Oorlog wisselde het landsheerlijk gezag diverse malen, maar van 1648-1712 viel Arcen onder Spaans en daarna tot 1794 onder Pruisisch gezag.
Arcen bezat in 1330 al stapelrecht op de Maas. Er werd hier veel handel gedreven en het dorp was een belangrijke schakel naar het achterland, zeer tot ongenoegen van de nabij gelegen stad Venlo. Daarom was Arcen al vroeg een vestingstadje. Toch slaagden de Venlonaren er met een list in Arcen in 1586 plat te branden. Ook het klooster van Sint Barbara werd toen platgebrand. De resten daarvan zijn nog nabij het veer naar Lottum in de bossen te zien.

Velden is een dorpskern van de gemeente Venlo, zo'n 4 kilometer ten noorden van deze stad en 7 kilometer ten zuiden van Arcen. Velden is Latijn voor duivelsketel. Het bevat onder meer de buurtschappen Schandelo, Hasselderheide, Hasselt, Solingerhof en Vorst.

Velden behoorde bij het Overkwartier van Gelre of Spaans Opper-Gelre. Tijdens de Spaanse Successieoorlog (1702-1713) werd het door Pruissische troepen bezet, en zo bleef het als deel van Pruissisch Opper-Gelder ongeveer een eeuw lang Duits (officieel tot 1814). Vervolgens kwam het bij het Koninkrijk der Nederlanden.

Met Arcen en Lomm vormde Velden vanaf ca. 1800 één gemeente, tot de samenvoeging daarvan op 1 januari 2010 met de gemeente Venlo.

Kasteelingang
© Copyright 2012  |  Gemeentearchief Venlo