Omhoog
Aanmelden
Login
Gemeentearchief Venlo
Skip Navigation LinksHome > Nieuws > Katern 26

Katern 26

Katern 26 Venlo vestingstad

​Er is een nieuwe uitgave in de reeks Venlose Katernen verschenen. De titel van deze nieuwe katern is: Venlo vestingstad. In 1343 werden aan Venlo stadsrechten verleend. Dat gebeurde door Hertog Reinald II van Gelre. Het verlenen van stadsrechten was een belangrijke stimulans voor de opbloei en uitbouw van de stad. In 1543 stond keizer Karel V met een enorme legermacht voor de poorten van de stad. Venlo was kansloos tegen deze overmacht, gaf zich over en ontkwam aldus aan een bloedige plundering. De geweldloze inname van Venlo was in zekere zin het sluitstuk van Karels streven naar een vorm van eenwording van de Nederlanden. Venlo werd vestingstad. Een ander markant jaartal is 1715 waarin Venlo min of meer definitief onderdeel ging uitmaken van Nederland althans van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. In 1867 kwam een einde aan de vestingstatus. In 2017 was dat precies 150 jaar geleden. In het nieuwe katern wordt een aantal aspecten van de geschiedenis van de vestingstad Venlo behandeld. Het katern is verkrijgbaar bij het gemeentearchief en boehandel Koops. De kosten bedragen €9.95.

© Copyright 2012  |  Gemeentearchief Venlo