Omhoog
Aanmelden
Login
Gemeentearchief Venlo

Uitleg

Uitleg over de burgerlijke stand

De registers van de Burgerlijke Stand in de provincie Limburg zijn vanaf 1796 op grond van de Franse wet van 20 september 1792 ingevoerd. De registers bevatten de akten van Geboorte, Huwelijk en Overlijden. Met de invoering werd een ambtenaar van de Burgerlijke Stand benoemd die belast was met de opmaak van de akten. De Franse overheid beoogde met het instellen van de Burgerlijke Stand de gehele bevolking administratief in kaart te brengen. De akten werden in tweevoud opgemaakt. Eén exemplaar berustte bij de gemeente het tweede exemplaar bij de Arrondissementsrechtbank en na verloop van tijd bij het Regionaal Historisch Centrum Limburg te Maastricht (voorheen Rijksarchief). De akten van de Burgerlijke Stand zijn een interessante bron voor genealogisch onderzoek.

Bij de overbrenging van akten naar het depot van het Gemeentearchief zijn overbrengingstermijnen in acht genomen. Voor de geboorteakten geldt een overbrengingstermijn van 100 jaar, voor huwelijksakten 75 jaar en voor overlijdensakten 50 jaar. De akten zijn nog niet digitaal beschikbaar. Wij hebben ze wel geïndexeerd en daarmee voor u doorzoekbaar gemaakt. Het betreft de akten van de Burgerlijke Stand van de gemeenten Venlo, Tegelen, Belfeld en Arcen en Velden.

Omdat voor- en achternamen in verschillende schrijfwijzen kunnen voorkomen bestaat er de mogelijkheid om op een gedeelte van een naam te zoeken. Bij de resultaten kunt u details van de akten bekijken door in de eerste kolom op een van de dikgedrukte resultaten te klikken.

In onderstaand schema kunt u zien welke indexen van de burgerlijke stand registers wij via onze website beschikbaar stellen:

 

Geboorten Huwelijken Overlijdens
Deelgemeente: van t/m van t/m van t/m
Arcen en Velden 1798 1902 1798 1922 1798 1942
Belfeld 1796 1902 1800 1922 1797 1950
Tegelen 1798 1902 1802 1922 1799 1942
Venlo 1796 1902 1796 1922 1796 1942

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

burgerlijke stand
© Copyright 2012  |  Gemeentearchief Venlo