Omhoog
Aanmelden
Login
Gemeentearchief Venlo
Skip Navigation LinksHome > Bezoek > Tarieven

Tarieven

Legestarieven per 1 januari 2017

Graag willen wij u er op wijzen dat u bij ons archief alleen contant kunt betalen.

Raadplegen, onderzoek en publicaties

Het in behandeling nemen van een vraag tot onderzoek en het verstrekken van informatie, ongeacht het resultaat van het onderzoek, voor ieder daaraan besteed kwartier €16,50

Authentieke documenten

Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het waarmerken van kopieën, uittreksels en/of afschriften, met stempel en handtekening, voor ieder daaraan besteed kwartier €16,50

Rondleidingen, voordrachten en voorstellingen

Het verzorgen van een rondleiding in het archief per groep van maximaal 15 personen:
a. tijdens kantooruren €66,00
b. buiten kantooruren €115,50

Het verzorgen van een lezing

€165,00
a. tijdens kantooruren €132,00
b. buiten kantooruren €231,00
c. buiten het gebouw van het Gemeentearchief €330,00

Reproducties en kopieën

Het in behandeling nemen van een aanvraag voor het maken van een kopie van archiefbescheiden, documenten, boeken, artikelen, foto's of andere informatiedragers:
a. Per fotokopie, formaat A4/A3 €0,20/0,30
b. Per fotokopie, formaat A3 en A4, speciaal papier €2,50
c. Per fotokopie, formaat A0, A1 of A2 in opdracht €12,40
d. Per readerprint, formaat A3 en A4 €0,50
e. Per readerprint, formaat A3 en A4, speciaal papier €2,50
Het in behandeling nemen van een aanvraag voor audio- en video
kopieën en voor fotografische reproducties, voor ieder daaraan besteed kwartier
€16,50
Reproductierechten voor niet-wetenschappelijke publicaties, per afbeelding €66,00
Het digitaliseren van foto's door middel van scanning, per scan €2,20
Opties van beelddragers waarop de scan verwerkt wordt:
a. cd-rom €1,10
b. afdrukken (glanspapier) €2,20

Lenen en uitlenen

Voor lenen en uitlenen van archiefbescheiden zoals bedoeld in de Archiefwet, per transactie van maximaal 10 kilo bescheiden €49,50
Het in behandeling nemen van een aanvraag in het kader van interbibliothecair leenverkeer:
a. een uit te lenen boek of tijdschrift €16,50
b. fotokopieën, via het interbibliothecair leenverkeer verkregen €11,00

Conservering en restauratie

Het in behandeling nemen van opdrachten voor conserverende of restauratieve werkzaamheden ten aanzien van archiefbescheiden, boeken en documenten, voor ieder daaraan besteed kwartier €16,50
De werkelijke kosten voor restauratie en conservering worden in rekening gebracht. De aanvrager wordt vooraf ingelicht over de kosten, voordat de opdracht tot conservering of restauratie wordt aangenomen.
Het in behandeling nemen van opdrachten voor het verzorgen van bindwerk of andere atelierwerkzaamheden, voor ieder daaraan besteed kwartier €16,50
De werkelijke kosten voor de werkzaamheden worden in rekening gebracht. De aanvrager wordt vooraf ingelicht over de kosten, voordat de opdracht wordt aangenomen.

Verhuur van opslagcapaciteit

Het verhuren van opslagcapaciteit in het archiefgebouw, per strekkende meter planklengte, per jaar €98,00

Tarieven
© Copyright 2012  |  Gemeentearchief Venlo