Omhoog
Aanmelden
Login
Gemeentearchief Venlo
Skip Navigation LinksHome > Algemeen > Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Een overzicht van de meest gestelde vragen

Wat is een archiefinstelling?

In een archiefinstelling worden documenten van de overheid, kerken, bedrijven, verenigingen en families bewaard. Vaak kunt u er ook oude foto’s, kaarten, boeken, kranten en tijdschriften inzien. Naast het bewaren en beheren van deze archieven (historische documenten) is het geven van inlichtingen en inzage in deze materialen een belangrijke taak van de archiefinstellingen, die zelfs wettelijk is vastgelegd.

Hoe kan ik het Gemeentearchief Venlo bereiken?

Vind uw weg naar het archief via onze routebeschrijving.

Wat zijn de openingstijden van de studiezaal?

Dinsdag t/m vrijdag: 09.00 uur tot 16.30 uur.

Zijn er kosten verbonden aan een studiezaalbezoek?

In principe is een bezoek aan onze studiezaal gratis. Voor bepaalde diensten rekenen wij tarieven, bekijk hiervoor de legestarieven.

Ik ben op zoek naar een bouwvergunningendossier, waar kan ik terecht?

Voor al uw vragen rondom inzage in bouwvergunningendossiers dient u contact op te nemen met de Vakbalie van de afdeling Gebouwde Omgeving via het algemene telefoonnummer van de gemeente: 14077.

Ik ben op zoek naar de historie van mijn huis. Kan het gemeentearchief mij helpen?

Om u op weg te helpen hebben wij een handleiding bouwhistorisch onderzoek opgesteld.

Kan ik bij het gemeentearchief terecht voor stamboomonderzoek?

Ja. In de studiezaal van het gemeentearchief kunt u kosteloos genealogische bronnen raadplegen. Het betreft de reeds overgebrachte akten van de Burgerlijke Stand, de bevolkingsregisters en de doop-, trouw-, en begraafregisters van de meeste parochies in de regio. Daarnaast beschikt het gemeentearchief over een verzameling Genealogieën die zijn opgenomen in onze archiefbibliotheek en die door middel van de online bibliotheekcatalogus toegankelijk zijn gemaakt. Om u op weg te helpen, hebben wij een handleiding genealogie opgesteld.

Ik ontdek dat mijn voorouders afkomstig zijn uit Duitsland. Kan ik mijn stamboomonderzoek in het gemeentearchief van Venlo voortzetten?

Het gemeentearchief beschikt over een kleine verzameling afschriften van doop-, trouw- en begraafregisters van de Duitse grensplaatsen: Bracht, Breyell, Herongen, Hinsbeck, Kaldenkirchen, Leuth en Lobberich.

Mijn moeder is jarig en ik wil haar een kopie geven van de krant van haar geboortedag. Kan het gemeentearchief mij daarbij helpen?

Het gemeentearchief heeft haar krantencollectie verfilmd op microfiche. Daarvan kunt u een kopie maken tegen legeskosten. Deze bedragen €0.50 per pagina.

Ik ben op zoek naar een oude foto van de straat waarin ik woon. Kan het gemeentearchief mij helpen?

U kunt onze fotocollecties raadplegen via de beeldbank. Mocht u een scan wensen van een foto dan kunt u deze bestellen. De foto kan ook voor u ter inzage worden gelegd in de studiezaal. U kunt dan ter plekke daarvan zelf een foto opname maken met uw eigen camera. Voor het ter inzage leggen wordt €18,80 (legestarief) in rekening gebracht.

Welke archieven of collecties zijn al digitaal beschikbaar?

Het beleid van het gemeentearchief is erop gericht om digitale producten aan te bieden. Te denken valt aan de digitalisering van onze fotocollecties en de akten van de Burgerlijke Stand en de bevolkingsregisters ten behoeve van stamboomonderzoek. De beeldbank vormt thans de eerste aanzet tot een digitale studiezaal.  Ook de akten van de Burgerlijke Stand zijn ten dele online beschikbaar.

Is het mogelijk om een rondleiding te krijgen in het gemeentearchief?

Ja dit is mogelijk, bekijk de pagina rondleidingen voor meer informatie.

Het gemeentearchief beschikt over een archiefbibliotheek. Kan ik daaruit boeken lenen?

Het is mogelijk om boeken te lenen uit de archiefbibliotheek. Het gemeentearchief hanteert hierbij haar uitleenreglement. Dat betekent onder meer dat het archief enkel boeken uitleent aan inwoners van de gemeente Venlo.

Mijn vereniging of organisatie heeft een eigen archief gevormd. Kan ik dit plaatsen in het archiefdepot van de gemeente Venlo?

Ja. Het gemeentearchief bewaart niet enkel de archieven van de gemeentelijke organisatie maar ook diverse particuliere archieven en collecties. Indien u een archief of collecties die voor de stad of de regio een historische en/of culturele waarde hebben wenst over te brengen naar het depot van het gemeentearchief dan kunt u contact opnemen met de depotbeheerder via e-mail.

Ik wil inzage in stukken die niet of nog niet openbaar zijn. Op welke wijze kan ik toch inzage krijgen?

Het gemeentearchief bewaart archieven en collecties waarop openbaarheidbeperkingen van toepassing kunnen zijn. Wenst u inzage in dergelijke archieven dan heeft u daarvoor toestemming nodig van de gemeentearchivaris. Ook particuliere archieven kennen openbaarheidbeperkingen. Voor zover bij de overbrenging geen nadere afspraken zijn gemaakt met het gemeentearchief omtrent recht op inzage en/of kopie dient u schriftelijk toestemming te vragen aan de particuliere organisatie en deze bij uw archiefbezoek voor te leggen.

Vrijwilligerswerk

Wat houdt het vrijwilligerswerk binnen het Gemeentearchief Venlo in?

Bij het Gemeentearchief Venlo zijn vijftig vrijwilligers werkzaam. Zij verrichten diverse werkzaamheden op niet-wettelijke taken. Denk daarbij aan het onderhouden van onze bidprentjescollectie, indexeren van akten van de Burgerlijke Stand, digitaliseren van particuliere foto- en filmcollecties en inventariseren van verenigingsarchieven.

Ik wil graag vrijwilligerswerk verrichten bij het Gemeentearchief Venlo. Waar kan ik hiervoor terecht?

Aangezien we beschikken over beperkte ruimte en onvoldoende computers is er momenteel een stop op het aannemen van nieuwe vrijwilligers. Geïnteresseerden kunnen echter altijd een oriënterend gesprek voeren en op een wachtlijst worden geplaatst. Neem hiervoor contact met ons op via e-mail of bel ons op 077-3597200.

Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op via e-mail of telefonisch: 077-3597200.

 

 

 

Veelgestelde vragen
© Copyright 2012  |  Gemeentearchief Venlo